Se på dette bildet i 2 sekunder

Se på dette bildet i 2 sekunder
Mobilbruk en av de største truslene i trafikken. Foto Jan Arne Dammen
Mobilbruk en av de største truslene i trafikken. Foto Jan Arne Dammen

Av Jan Arne Dammen
Kjører du bil i 80 km i timen og ser 2 sekunder på mobilen har du beveget deg 44 meter, som er avstanden fram til trafikkskiltet. Ser du på bildet i 4 sekunder, har du forflyttet deg 88 meter.
UP sjef Runar Karlsen forteller at politiet prioriterer mobilbruk i trafikken høyt.

Største trussel
En av de største truslene i trafikken er bilistenes mobilbruk. I følge Statens Vegvesen skyldes én av tre ulykker i trafikken uoppmerksomhet. Mobilen må ta sin del av skylden for disse ulykkene, og mørketallene er store. Uoppmerksomhet som bl.a. skyldes ulovlig bruk av mobiltelefon er en av kontrolltemaene som UPs mannskaper gjennomfører i kombinasjon med fart-, rus- og bilbeltekontroller.

Fra Kontroll

Bøter eller anmeldelse
Ulovlig bruk av mobiltelefon straffes med et forenklet forelegg (ikke gebyr) på kr. 1.300,- (eller anmeldelse om velkommen ikke vedtar). Ved ekstra graverende tilfeller vil politiet anmelde forholdet. Det kan være hvor det blir bevist at sjåføren brukte mobil telefon ulovlig før en ulykke, eller hvis sjåfører av tungtransport eller bussjåfører bruker mobilen ulovlig under kjøring.

Regler for mobilbruk
Det er forbudt å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil. Slik bruk er heller ikke tillatt om mobilen sitter fast i en holder. Du kan starte opp og avslutte en samtale dersom mobiltelefonen befinner seg i en holder, eller kan styres via håndfrie løsninger som en knapp på rattet eller lignende.

Store mørketall

UP sjef Ruanr Karlsen
UP sjef Runar Karlsen

Antall forenklede forelegg skrevet ut av politiet: I 2013 ble det skrevet ut 18 243, i 2014, 17 287 og i 2015 var tallet 17 680. Det finnes ingen særlige tall for bruken av mobil telefon i nærheten av skoler, men i forbindelse med politiets skoleveiskontroll ved skolestart, blir det reagert mot ulovlig bruk av mobiltelefon.
– Antall bøter holder seg ganske stabilt, men problemets omfang er nok langt høyere enn som så. På dette området regner vi dessverre med store mørketall i form av ulovlig og trafikkfarlig atferd, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen.

 


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

six + seven =