Oseberg Medisinske Klinikk på nye hender

Oseberg Medisinske Klinikk

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Norlandia Care Group AS (Norlandia) overtar Oseberg Medisinske Klinikk på Nøtterøy utenfor Tønsberg. Overtakelsen kommer i forbindelse med konkurs i selskapet som eier klinikken.

Frode Jahren
Frode Jahren
Oseberg Medisinske Klinikk -Seriøs og velrenommert

Driften ved klinikken skal videreføres i et selskap der LHL og Norlandia eier 50% hver. Tidligere ansatte i Oseberg Medisinske Klinikk vil bli ansatt i dette selskapet. Selskapet viderefører også alle eksisterende avtaler med legespesialister ved klinikken. Tilbudet ved Oseberg Medisinske Klinikk vil ikke bli endret som følge av overtakelsen. Selskapet overtar også ansvar for alle pasientopplysninger og pasientjournaler.

– Oseberg Medisinske Klinikk er en seriøs og velrenommert leverandør av helsetjenester både innen allmenn- og spesialistmedisin. LHL er svært glade for å kunne videreføre driften ved virksomheten. For LHL vil dette representere en utvidelse til nye tjenestetilbud og målgrupper. Dette er i tråd med LHLs strategi og vil bidra til å gi LHLs medlemmer og befolkningen for øvrig et enda bredere og bedre tilbud, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Bilde2

– Vi har et godt inntrykk av tjenestene og de ansatte ved Oseberg Medisinske Klinikk og ser frem til å støtte dem i å utvikle sitt tjenestetilbud. For Norlandia er dette et ledd i en bredere anvendelse av vår kompetanse innen drift av helserelaterte virksomheter og vi ser frem til et godt samarbeid med både klinikken og LHL, sier Yngvar Tov Herbjørnssønn, konsernsjef i Norlandia Care Group AS.
http://osebergklinikken.no/

LHL

Av Jan Arne Dammen


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

three × five =