Bygningsvern i Valdres. -10 kurs fra Valdresmusea i 2017 her

Bygningsvern i Valdres Kurskatalog Odd Arne Rudi – Kursrekke og synfaringar, museumssatsing med store ringverknadar Årets kurskatalog finn du her. Bygningsvernarbeidet har vore satsingsområde ved Valdresmusea sidan 2009.Formålet er å bidra til auka bevisstgjering og bevaring av bygningsarven i Valdres.
Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/4/0/3/langsveien.no/httpd.www/wp-content/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 1884

Oversikt over bygningsvern i Valdres kurser

– Kursrekke og synfaringar, museumssatsing med store ringverknadar

 Årets kurskatalog finn du her.

Bygningsvernarbeidet har vore satsingsområde ved Valdresmusea sidan 2009.Formålet er å bidra til auka bevisstgjering og bevaring av bygningsarven i Valdres.VAldresmusea kurskatalog Ro

vk2

3

4

Bygningsvern i 'Valdres – Kursrekke og synfaringar, museumssatsing med store ringverknadar Årets kurskatalog finn du her. Bygningsvernarbeidet har vore satsingsområde ved Valdresmusea sidan 2009.Formålet er å bidra til auka bevisstgjering og bevaring av bygningsarven i Valdres. – Kursrekke og synfaringar, museumssatsing med store ringverknadar Årets kurskatalog finn du her. Bygningsvernarbeidet har vore satsingsområde ved Valdresmusea sidan 2009.Formålet er å bidra til auka bevisstgjering og bevaring av bygningsarven i Valdres.– Kursrekke og synfaringar, museumssatsing med store ringverknadar Årets kurskatalog finn du her. Bygningsvernarbeidet har vore satsingsområde ved Valdresmusea sidan 2009.Formålet er å bidra til auka bevisstgjering og bevaring av bygningsarven i Valdres.

Kursserie: Vil du vere med på kurs i istandsetting av gamle ovnar, sjablongmåling, smiing eller jarnproduksjon? Eller kva med lafting, tørrsteinsmuring, never- eller skifertekking av tak? Kvart år tilbyr Valdresmusea 10-15 ulike bygningsvernkurs. Målgruppa er særleg huseigarar, handverkarar og andre med interesse for eldre handverksteknikkar. Nokre av kursa er retta mot ungdom. Oppland fylkeskommune, Kulturminnefondet, den lokale avdelinga av Fortidsminneforeningen Verne-Vøla og Valdres Natur- og Kulturpark er alle gode samarbeidspartnarar. Kursa blir oftest fullteikna, så her gjeld det å vere først til mølla.Årets kurskatalog finn du her. 

Tilbyr gratis dagsverk: Bygningsvernrådgjevaren dreg også på synfaring, skriv tilstandsrapportar og gjev råd om istandsetting av hus og anlegg til private eigarar.Rapportane blir gjerne nytta som vedlegg til søknadar til mellom anna Kulturminnefondet og SMIL-ordninga. Eigarar av verneverdige hus i Valdres kan få inntil eitt gratis dagsverk, og kan utover det kjøpe tenester frå Valdresmusea.
Kommunane søkjer også fagleg bistand, og Valdresmusea har mellom anna vore ein aktiv deltakar i oppstarten av fredingsprosessen på Bagnsbergatn i Sør-Aurdal.

Ringverknader:

Fleire hundre huseigarar og handverkarar har fått auka kompetansa sigjennom bygningsvernkursa. Ein stor andel av Valdres-søknadane til Kulturminnefondet har fått tilslag på istandsettjingsøknadar. Betydelege ressursar og kompetanse er lagt ned i istandsetting av hus og anlegg over heile Valdres.

Har du spørsmål til arbeidet eller vil melde deg på kurs?
Vil du lage reportasje om bygningsvernarbeidet, kursserien eller eitt av kursa?
Ta kontakt!

Med helsing bygningsvern i Valdres
Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgjevar
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
odd.arne.rudi@valdres.museum.no
www.valdresmusea.no


Årets kurskatalog finn du her.


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

4 × four =