Pasientens helsetjeneste

Ved planlegging av nytt sykehus i Drammen ser vi at gjenbruk av kompetanse og erfaringer fra Østfoldsykehuset, reduserer prosjektkostnadene i 100 millioners klassen, sa Bent Høie. Foto Jan Arne Dammen

Tirsdag 10. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene for 2017.

Årets forventning er at alle helseregioner skal redusere ventetidene sine sammenliknet med 2016 sa Helse- og omsorgsminister Bent Høie, foto Bjørn Stuedal
Årets forventning er at alle helseregioner skal redusere ventetidene sine sammenliknet med 2016 sa Helse- og omsorgsminister Bent Høie, foto Bjørn Stuedal

– Vi skal skape en helsetjeneste der pasienten er en likeverdig partner. Ingen avgjørelser skal tas om pasienten, uten at pasienten er med. Vi er kommet langt, men har fortsatt en vei å gå, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tvang skal reduseres

I årets sykehustale la Høie vekt på å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen. Samt å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Statsråden brukte også tid på temaet tvang i psykisk helsevern og fremsatte et tydelig krav om at tvangsbruken skal reduseres.

Sykehustalen ble holdt i forkant av et felles foretaksmøte for de fire helseregionene. Der presenterte statsråden sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste og ga departementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene.
Les hele sykehustalen
Se sykehustalen her

Ved planlegging av nytt sykehus i Drammen ser vi at gjenbruk av kompetanse og erfaringer fra Østfoldsykehuset, reduserer prosjektkostnadene i 100 millioners klassen, sa Bent Høie. Foto Jan Arne Dammen
Ved planlegging av nytt sykehus i Drammen ser vi at gjenbruk av kompetanse og erfaringer fra Østfoldsykehuset, reduserer prosjektkostnadene i 100 millioners klassen, sa Bent Høie. Foto Jan Arne Dammen

 


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

17 + 7 =