Ulvemerking i Hedmark

Hannulv fra Osdalsreviret blir merket Foto Miljødirektoratet

Miljødirektoratet fikk 10. januar oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om å iverksette radiomerking av ulv i Hedmark. Sporingen kom raskt i gang og mandag 16. januar var 14 ulver i Slettåsreviret og Osdalsreviret merket.

Sporingen av ulvene skjer fra bakken av feltpersonell til fots og på snøscooter. Foto Miljøverndirektoratet
Sporingen av ulvene skjer fra bakken av feltpersonell til fots og på snøscooter. Foto Miljøverndirektoratet

Formålet med merkingen er å dokumentere områdebruk med bakgrunn i ulvenes skadepotensial på husdyr og tamrein, samt som oppfølging i forbindelse med at lokalbefolkningen oppfatter at særlig ulvene i Slettåsreviret har en spesielt nærgående atferd mot mennesker.

SNO utfører oppdraget

I første omgang vil ulver i revirene Slettås og Osdalen prioriteres for merking. Det er Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, som får oppdraget med å gjennomføre merkeforsøkene.

Søndag 15. januar ble seks ulver i Osdalsreviret merket. Foto: Lars Gangås, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Søndag 15. januar ble seks ulver i Osdalsreviret merket. Foto: Lars Gangås, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

– Målet er at så mange ulver som mulig i disse flokkene skal merkes. Foreløpig informasjon fra overvåking av ulv rapportert fra Rovdata indikerer at det er antatt å være 8-9 ulver i Slettås og 9 ulver i Osdalen, sier Knut Morten Vangen, leder av viltseksjonen i Miljødirektoratet.
Det vil også være aktuelt å radiomerke ulver i andre revir innenfor ulvesonen for å kartlegge vandringer til både lederpar og ungulver i disse revirene.

Sporing, bedøving og merking

Statens naturoppsyn (SNO) vil gjennomføre merkeforsøkene så fort sporsnø og værforhold gir mulighet til oppstart. SNO har tidligere utført oppdrag om merking av ulv og har i dette oppdraget med seg veterinærmedisinsk personell som har lang erfaring med merking av ulv.

Alfahannen i Slettåssreviret bedøves. Foto Miljødirektoratet - Trondheim og Oslo
Alfahannen i Slettåssreviret bedøves. Foto Miljødirektoratet – Trondheim og Oslo

Sporingen av ulvene vil skje fra bakken av feltpersonell til fots og på snøscooter. Ulvene vil lokaliseres og bedøves fra bakken eller fra helikopter. De blir skutt med bedøvelsespil og påmontert et GPS-halsbånd. Ulvene overvåkes under og en stund etter oppvåkningen.
SNO og ansvarlig veterinær påser at merkingen av ulven foregår med så liten belastning på dyrene som mulig, og innenfor rammene av dyrevelferdsloven.

Les mer om ulv på Miljøstatus

Ulvebestanden skal overvåkes utover vinteren Foto Jan Arne Dammen
Ulvebestanden skal overvåkes utover vinteren Foto Jan Arne Dammen

Tidligere saker på LangsVeien:

Prøver å inngå forlik  Ulvebestanden overvåkes  Høyre for ulv  Skyt flere ulv

Hannulv fra Osdalsreviret blir merket Foto Miljødirektoratet
Hannulv fra Osdalsreviret blir merket Foto Miljødirektoratet

Av Jan Arne Dammen


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

1 × four =