ENDELIG! -Godsspor ned til Larvik havn!

Jan Fredrik Jonas HAvnedirektør LArvik Havn Godsspor Viken Skog

Vi er veldig glade for at både Jernbaneverket og fylkeskommunen er med på, og ser viktigheten av å ha et jernbanetilbud i tilknytning til Larvik Havn, sier Jan Fredrik Jonas (bildet over).

I bunn av artikkelen er et tidligere intervju med havnedirektør Jan Fredrik Jonas om “Hva er Larvik Havn”

SONY DSC
Planlagt terminalområde til venstre i bildet.

 Larvik Havn har i lang tid hatt et ønske om å oppgradere jernbanesporet og legge til rette for en godsterminal i tilknytning til havnen, nærmere bestemt på den 20 mål store SIKAtomta. Nå er ventetiden over, den nye terminalen skal stå ferdig tidlig 2018. Larvik havnestyre har besluttet å starte renovering og bygging av ny jernbaneterminal i havnen, etter at både Bane NOR og Vestfold Fylkeskommune har bevilget midler til prosjektet.

Prosjektet er budsjettert til 47,7 millioner kroner. Bane NOR har bevilget 10,1 MNOK og Vestfold Fylkeskommune 8,5 MNOK, de resterende midlene finansieres av havnen. Havnen har et strategisk og miljømessig ønske om å være et intermodalt logistikknutepunkt, hvor fremføring av gods på bane er et viktig element i en slik satsning.

Høsten 2015 ble det gjennomført en utvidet markedskartlegging som avdekket en svært positiv interesse ute i markedet for transport av gods på bane til og fra Larvik Havn. – For oss er det viktig å tilby våre kunder og brukere effektive og enhetlige løsninger, en jernbaneterminal vil være med på å bygge opp under dette, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

Terminalområdet er planlagt slik.

Terminalområdet er planlagt slik

Når terminalen står ferdig vil den bestå av lastegate på 13 mål og to parallelle spor med en sporlengde på henholdsvis 430m og 460 meter. Det er også avsatt områder til korttidslagring av varer. Det vil bli anlagt støyskjerming mot Undersbo kirkegård og avskjerming mot Elveveien. – Dette er et stort løft for Larvik Havn, og ikke minst støtter det opp under det politiske ønsket om å flytte mer gods fra vei til sjø og bane.  Larvik Havn er i dag et sentralt logistikknutepunkt. Havnen er Norges største fergehavn på gods og den nest største containerhavnen i Norge.

Fakta om Larvik Havn fra 2016

 Antall skipsanløp: 1.272

 Last (tonn): 1.9 millioner

 Fergepassasjerer: 714.000

 Omsetning: 59 millioner

 

Logo LArvik havn harbor Ferry container

Tekst: Pressemelding fra Larvik Havn 23. januar 2017

Foto: Larvik Havn og Roy Myrland


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

one × 3 =