Laksefisket i Lågen starter 15. mai. -De kulturhistoriske fiskene, flåte, gip, mælkast og teine starter i uke 26

Torfinn Evensen til venstre i bildet er generalsekretær i Norske Lakseelver og representerer 80 lakseførende vassdrag. I midten står Asle Granerud som har sittet i styret i laget siden 1997 og vært leder siden 2002. Årsmøtet gav han da også fortjent ros. Til høyre sekretær for laget Ingar Aasestad. foto olav nordheim

For mange er laksefisket en altoppslukende hobby. For noen få er det også en del av næringsgrunnlaget. I Lågen, eller Numedalslågen som den offisielt heter, starter sportsfisket etter laks mandag 15. mai på strekningen elvemunningen til nedstrøms Holmfoss. Og avsluttes 8. august. Oppstrøms Holmfoss til Hvittingfoss starter sesongen 10. juni og varer til 26. august.

For de kulturhistoriske fiskene, flåte, gip, mælkast og teine derimot starter sesongen i uke 26 og avsluttes i uke 31. Fisketida er fra kl. 18:00 mandag til torsdag kl. 18:00.

I Hagenesvassdraget er det en egen laksestamme. Der er fisketida fra 15. august til 10. oktober.

Det nye styret i Numedalslågen Forvaltingslag fra venstre sekretær Ingar Aasestad, Andreas Holm Kvalevåg, leder Geir Jespersen, Ole Bjørn Bårnes, Erling Olav Tvedten, og Bjørn Ruberg. foto olav nordheim

 Det nye styret i Numedalslågen Forvaltingslag fra venstre sekretær Ingar Aasestad, Andreas Holm Kvalevåg, leder Geir Jespersen, Ole Bjørn Bårnes, Erling Olav Tvedten, og Bjørn Ruberg.

Geir Jespersen ny leder i Numedalslågen Forvaltingslag.

På årsmøtet tidligere i vinter ble Geir Jespersen fra Kvelde valgt til ny leder i Numedalslågen forvaltingslag. Jespersen tar over etter Asle Granerud, som har vært leder i laget siden 2002. I tillegg til lederen består nå styret av Bjørn Ruberg, Ole Bjørn Bårnes, Andreas Holm Kvalevåg og Erling Olav Tvedten. Ingar Aasestad er sekretær.

Numedalslågen Forvaltingslag.

Forvaltingslaget organiserer fiskerettshaverne i Lågens hovedløp i kommunene Larvik, Lardal og Kongsberg fra elvemunningen og opp til demningen i Hvittingfoss. Laget jobber for en felles langsiktig forvalting av fiskeressursene og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget i Lågen. Laget utarbeider driftsplan for den lakseførende delen av elva og driver fiskekultivering, skade- og sykdomsbekjempelse, samt fastsetter fiskeregler innenfor rammene av lover og forskrifter. Dessuten er Forvaltingslaget et felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter.

Laksefisket i 2016 sesongen ble på totalt 21.9 tonn

2016 ble en svært god sesong for laksefisket i Lågen. Det ble fiska 4 618 fisk med ei totalvekt på 21 939 kg. Den største veide hele 20 kg og tatt på flåte av Bjørn Brathagen. I tillegg ble det fanget 228 sjøørret med ei totalvekt på 290 kg. Den største veide 3,8 kg. En tredjedel av laksen ble tatt på kulturhistoriske redskaper. Den mest effektive redskapstypen regnet etter antall fisk, er imidlertid flue med 23 prosent av antallet.

  Torfinn Evensen til venstre i bildet er generalsekretær i Norske Lakseelver og representerer 80 lakseførende vassdrag. I midten står Asle Granerud som har sittet i styret i laget siden 1997 og vært leder siden 2002. Årsmøtet gav han da også fortjent ros. Til høyre sekretær for laget Ingar Aasestad. foto olav nordheim

 Torfinn Evensen til venstre i bildet er generalsekretær i Norske Lakseelver og representerer 80 lakseførende vassdrag. I midten står Asle Granerud som har sittet i styret i laget siden 1997 og vært leder siden 2002. Årsmøtet gav han da også fortjent ros. Til høyre sekretær for laget Ingar Aasestad.

 Torfinn Evensen til venstre i bildet er generalsekretær i Norske Lakseelver og representerer 80 lakseførende vassdrag. I midten står Asle Granerud som har sittet i styret i laget siden 1997 og vært leder siden 2002. Årsmøtet gav han da også fortjent ros. Til høyre sekretær for laget Ingar Aasestad. foto olav nordheim

 Asle Granerud og Arve Granerød med hver sin laks tatt i Fosserødteina 2016.

Bjørn Brathagen er en av de mest erfarne laksefiskerne i Lågen. Store deler av døgnet i sommersesongen tilbringer han på flåtafisket. Godt å ha noe å lese på mellom gjøremålene. foto olav nordheim

Bjørn Brathagen er en av de mest erfarne laksefiskerne i Lågen. Store deler av døgnet i sommersesongen tilbringer han på flåtafisket. Godt å ha noe å lese på mellom gjøremålene.

Sportsfiskere i Holmfoss 2016. foto olav nordheim

Sportsfiskere i Holmfoss 2016.

Thor Rikard Bergan Odberg forvalter verdens nordligste flåtafiske. Her kontrollerer han klokkespillet som brukes til varsling når laksen går i sekken.

 Thor Rikard Bergan Odberg forvalter verdens nordligste flåtafiske. Her kontrollerer han klokkespillet som brukes til varsling når laksen går i sekken.

Tekst og foto: Olav Nordheim.


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

17 − three =