Sjøfugl trenger ro i hekketida

Sjøfuglene trenger ro når de i disse dager starter hekkingen. Foto Jan Arne Dammen

Sjøfuglene trenger ro når de i disse dager starter hekkingen opplyser Miljødirektoratet. Derfor er det forbudt å gå i land eller ferdes i en rekke verneområder langs kysten, og direktoratet varsler økt kontroll. Norske kyst- og havområder er blant de mest næringsrike i verden og har et mangfoldig og rikt fugleliv. Dette gjør Norge til en sentral sjøfuglnasjon, og særlig nordområdene er viktige leveområder for sjøfugl.

Sjøfuglene trenger ro når de i disse dager starter hekkingen. Foto Jan Arne Dammen
Sjøfuglene trenger ro når de i disse dager starter hekkingen. Foto Jan Arne Dammen

– Sjøfuglene trenger ro når de hekker, og forstyrrelser kan få store negative følger. Derfor ber vi folk om å respektere ferdselsforbudet og ta hensyn til hekkende fugl, sier seksjonsleder Arnstein Johnsen i SNO, som er Miljødirektoratets feltpersonell.

Økt kontroll

Fra 15. april til 15. juli er det forbudt å ferdes på land, og i en sone på sjøen utenfor, i mange av naturreservatene langs Norges langstrakte kyst. I denne perioden intensiverer SNO kontrollen med at forbudet etterleves, fra Hvaler i sørøst til Kirkenes i nordøst. Mange viktige hekkeområder for sjøfugl er vernet som naturreservater.

Sjøfuglene trenger ro når de i disse dager starter hekkingen. Foto Jan Arne Dammen
Sjøfuglene trenger ro når de i disse dager starter hekkingen. Foto Jan Arne Dammen

Bestandene av sjøfugl langs norskekysten har gått ned over tid. De viktigste årsakene er press på arealer, forstyrrelser og manglende tilgang på mat. Om fuglene forstyrres kan de avbryte rugingen, slik at egg eller unger blir tatt rovdyr. Dødeligheten øker også om eggene blir for varme eller kalde.

Kan gi opp hekkinga

– I verste fall gir fuglene opp hekkinga og forlater området. Hvis det gjentar seg flere sesonger på rad påvirkes størrelsen på bestandene. For å beskytte sjøfuglene må vi begrense de negative faktorene som vi kan kontrollere, for eksempel menneskelige forstyrrelser, sier Johnsen.

Det er ikke greit å gå i land i et verneområde med ferdselsforbud, selv om det kan virke som at fuglen har fløyet. Husk at sjøfugl kan flytte seg fra år til år, så det kan være hekking i områder hvor det ikke var det i fjor. Verneområdet kan også være en viktig rasteplass for fugl som ikke ligger på reir, for eksempel ungfugler eller maker.

Forbud merket med skilt

Verneområder med ferdselsforbud er merket med skilt. Noen steder er det satt opp tavler med informasjon om verneverdier og regler for ferdsel. Folk bør også gjøre seg kjent med hvor naturreservatene ligger før de drar ut på tur for å gjøre strandhugg.

Mer informasjon om sjøfugl finner du på www.seapop.no, som er det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl i Norge.

Sjøfuglene trenger ro når de i disse dager starter hekkingen. Foto Jan Arne Dammen
Sjøfuglene trenger ro når de i disse dager starter hekkingen. Foto Jan Arne Dammen

Av Jan Arne Dammen


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

twelve − 4 =