Hva forteller det nye kommunevåpenet?

Hva forteller det nye kommunevåpenet?

Larvik og Lardal kommune blir en kommune i 2018. Det nye kommunevåpenet har navnet:

SØLVDRÅPER

Nye Larviks våpen symboliserer vekst og mangfold i vår vakre kommune.
Våpenet knytter byene og bygdene sammen, og vil gi våre innbyggere
økt samhold, stolthet og tilhørighet til den nye kommunen vår.

VANNVEIEN
De syv dråpene symboliserer skogsvann som renner ut i bekker og videre i elven som ender i fjorden. Vi tenker da spesielt på Lågen- og Farris vassdragene. Vann i bevegelse dannet grunnlag for jernverk, industri, laksefiske og ren energiproduksjon.

TREET
Treet symboliserer vår skogkledde kommune, hvor skogsdrift har hatt stor betydning for vekst og næringsvirksomhet. Treet symboliserer også bøkeskogen, samt viktigheten av skogen som trivselsfaktor og rekreasjonskilde.

HAVNER
Dråpene symboliserer alle uthavnene som var trygge ankringsplasser og er blitt gode bosteder langs kysten vår. Havnene dannet grunnlag for våre byer, gav oss mulighet til å skipe ut våre varer, og gav oss utsyn og kontakt med omverden.

AKSET
Kornakset symboliserer jordbruket i kommunen vår. Denne viktige næringen sikrer oss kortreist, ren og god mat og bidrar til bosetting og aktive bygder.

SAMFUNNET
Dråpene symboliserer de seks tidligere kommunene, som bærer den nye kommunen på toppen. Dråpene symboliserer også rent og friskt vann som er grunnlaget for god helse og levedyktige samfunn.

Lardal og Larvik kommunes gamle kommunevåpen
Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

seven + five =