Hva vil Regjeringen med frivilligheten i Norge?

Ingri Grønningsæter Silli 4 H Oppland

4H  lykkes  med  å  skape  samfunnsengasjerte,  opplyste  og  ressurssterke  ungdom   gjennom  aktiv  demokratiopplæring  og  lærerike  aktiviteter.

 

Kronikk av fylkesstyreleder i Oppland 4H,  Ingri  Grønningsæter  Silli

 

4h

I  4H  er  det  medlemmene   som  bestemmer,  vi  lærer  ved  å  gjøre,  og  vi  skaper  aktivitet  og  trivsel  på  steder  hvor   fritidstilbudene  er  begrenset.  Man  skulle  tro  dette  er  verdier  og  egenskaper  et  land  i   endring  ønsket  å  satse  på,  men  forslaget  om  å  kutte  støtten  til  frivillige  organisasjoner   er  nok  et  bevis  på  at  Regjeringen  ikke  forstår  hvilken  ressurs  frivilligheten  er.
Regjeringens  forslag  til  statsbudsjett  for  2018  kutter  støtten  til  32  frivillige  organisasjoner   knyttet  til  Landbruks  og  matdepartementet  med  virkning  fra  1.januar.  Det  er  ikke  lagt  opp  til   noen  form  for  kompensasjon  eller  støtte  i  en  omstillingsperiode,  snarere  tvert  i  mot.   Momskompensasjonen  til  frivillige  organisasjoner  kuttes  samtidig  for  fjerde  år  på  rad.  Dette   er  et  realt  slag  i  tryne  og  man  kan  undre  seg  over  om  Regjeringen  ikke  ønsker  frivillighet  i   Norge.

 Hvordan  mener  Regjeringen  at  vi  skal  klare  å  omstille  oss  så  fort?

For  4H  utgjør  dette  et  kutt  på  7,1  millioner.  4H  er  en  aktiv  barne-­  og  ungdomsorganisasjon   med  ca.  15000  medlemmer  fordelt  på  600  4H-­klubber  i  alle  landets  fylker.  I  Oppland  har  vi   ca.  600  medlemmer  i  32  4H-­klubber.  Formålet  til  4H  er  å  engasjere  en  aktiv  og   samfunnsengasjert  ungdom  med  respekt  for  samfunn  og  natur  gjennom  mottoet  «å  lære  ved   å  gjøre».

4H  har  en  lav  inngangsbillett  og  gir  et  bredt  lavterskeltilbud

Det  er  ikke  mange  steder  barn  og  unge  møtes  på  tvers  av  kjønn  og  alder,  hvor  10-­18åringer   kan  sitte  i  styret  eller  får  muligheten  til  å  utvikle  seg  sosialt,  faglig  og  personlig  i  sitt  eget   tempo.  Men  det  gjør  vi  i  4H!
Vi  ønsker  å  tilrettelegge  for  at  alle  skal  kunne  finne  sin  plass  i  4H.  Her  er  det  ingen   innbytterbenk  eller  krav  om  at  du  må  prestere.  Du  kan  utvikle  deg  i  ditt  eget  tempo  gjennom   selvvalgte  prosjekt  hvert  år.  Om  du  ønsker  flere  utfordringer  kan  du  engasjere  deg  i   klubbstyret,  bli  instruktør  eller  oppdage  verden.  4H  har  vært  starten  på  organisasjonslivet  for   mange.  Vi  er  en  heterogen,  medlemsstyrt  organisasjon  som  en  finner  få  av  ellers  i  det   frivillige  Norge.

Nok  et  slag  i  tryne
4H  har  akkurat  begynt  å  komme  seg  etter  forrige  saldering  i  statsbudsjettet  som  resulterte  i   et  tap  av  tolv  årsverk.  4H  har  hele  tiden  jobbet  etter  oppdragsmal  fra  LMD  for  å  rekruttere   barn  og  unge  til  naturbruk.  Gjennom  dette  samarbeidet  stilte  FMLA  kontorer  til  disposisjon.   Denne  avtalen  ble  avsluttet  hardt  og  brutalt  for  to  år  siden  og  brøt  et  60år  langt  samarbeid.
Fram  til  1993  ble  4H-­agronomene  lønnet  av  departementet.  Siden  har  4H  fått  midler  over   statsbudsjettet  til  å  lønne  daglig  ledere  i  hvert  fylke.  I  dag  har  disse  blitt  til  regionledere  med   ansvar  for  to  til  tre  fylker  hver.  Vi  leges  fortsatt  etter  Regjeringens  forrige  slag,  og  hvis   forslaget  går  igjennom  vil  4H  måtte  si  opp  ytterligere  flere  ansatte.

Hva  slags  konsekvenser  kan  dette  føre  til?

I  4H  er  det  medlemmene  som  bestemmer,  de  voksne  kalles  klubbrådgivere  fordi  de  skal  gi   råd  og  legge  til  rette  så  klubben  får  gjennomført  det  de  bestemmer  på  årsmøtet.  På   fylkesnivå  og  landsnivå  har  de  ansatte  den  samme  funksjonen,  de  koordinerer  og  tar  seg  av   det  administrative  slik  at  vi  frivillige  kan  konsentrere  oss  om  å  skape  variert  og  bred  aktivitet.
Samfunnet  har  i  dag  dreid  støtteordningene  over  på  prosjekt.  Dette  medfører  økt  ressursbruk   på  søknadsskriving,  rapportering  og  saksbehandling.  Det  søkes  penger  til  ulike  prosjekter   innenfor  friluftsliv,  skogbruk  og  mat  som  hele  fylket  drar  nytte  av.  I  samarbeid  mellom  ansatte   og  frivillige  tilbyr  fylket  styrevervskurs,  storkurs,  fylkesleir,  regionmøter  og  verving  med  mer.

Hvordan  vil  dere  at  vi  skal  drifte  de  frivillige  organisasjonene  i  fremtiden?

De  fleste  av  oss  frivillige  og  tillitsvalgte  er  skoleelever  eller  studenter.  Vi  legger  ned  mye   arbeid  for  4H  fordi  vi  tror  på  organisasjonen  vår,  men  vi  har  begrenset  med  tid  som  alle   andre.  Må  vi  bruke  tiden  vår  på  saksbehandling  er  jeg  redd  aktivitetsnivået  faller  og   kvaliteten  svekkes.
Vi  trenger  ansatte  til  å  holde  trådene  slik  at  vi  frigjøres  til  å  skape  aktivitet  og  forvandle   økonomiske  midler  til  klare  hoder,  varme  hjerter,  flinke  hender  og  god  helse.  Dette  arbeidet   svekkes  med  Regjeringens  forslag  til  kommende  statsbudsjett!

4H  Oppland     v/  fylkesstyreleder  Ingri  Grønningsæter  Silli

Norske 4H sin hjemmeside

 


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

six − one =