Stor glede blant laksefiskere – Lærdalselva er friskmeldt for Gyrodactylus salaris

Stor glede blant laksefiskere -  Lærdalselva er friskmeldt for Gyrodactylus salaris

Mattilsynet friskmelder nå Lærdalselva i Sogn og Fjordane etter at de siste prøvene viser at lakseyngelen i elva er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Dette er første gang en elv er friskmeldt etter å ha blitt behandla med aluminiumsmetoden i kombinasjon med små mengder rotenon.

Gyrodactylus salaris er en stor trusselfaktor mot norske laksebestander. Parasitten er påvist i 50 vassdrag, fordelt på 17 smitteregioner. Foto: Anders Gjørwad Hagen, NIVA.

– Denne friskmeldinga viser at strategien med å nytte aluminiumsmetoden i kampen mot parasitten har vært en suksess. Vi har nå fått et nytt verktøy i kampen mot Gyrodactylus salaris, som tar livet av parasitten, mens fisken overlever. Dette lover veldig bra for den videre kampen mot parasitten, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

Dette lover veldig bra for den videre kampen mot parasitten, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet. Foto John Petter Reiertsen
Friskmeldt

Gyrodactylus salaris vart oppdaga i Lærdalselva i 1996. Siden den gang er det gjort flere behandlinger for å avgrense smitten, slik at parasitten ikke har blitt påvist i noen andre elver i Sognefjorden.
Det er etter omfattende arbeid med bl.a. nye metoder at man nå kan friskmelde Lærdalselva. Flere fagmiljøer har vært involvert og det er Miljødirektoratet som har hatt det det overordna ansvaret for å motvirke parasitten, og har finansiert metodeutviklinga og de kjemiske behandlingene.

Arbeidet med å utvikle aluminiumsmetoden, behandle Lærdalselva og gjennomføre friskmeldingsprogrammet er gjennomført med stor innsats og støtte fra enkeltpersoner. Foto: Sigurd Hytterød, Veterinærinstituttet.
Arbeidet med å utvikle aluminiumsmetoden, behandle Lærdalselva og gjennomføre friskmeldingsprogrammet er gjennomført med stor innsats og støtte fra enkeltpersoner. Foto: Sigurd Hytterød, Veterinærinstituttet.
Ny metode

Ved bruk av aluminiumsmetoden vert rennende vann behandlet med aluminiumsulfat, det vil si hovedelva, sideelver og de fleste bekkene i vassdraget. Dammer og vannkilder som det er vanskelig å komme til, har blitt behandlet med rotenon.
– Nøye tilmålt aluminiumkonsentrasjon fjerner parasitten. Å overføre dette fra laboratorietesting til et laksevassdrag har vert en stor utfordring, men friskmeldingen av Lærdalselva viser at vi har klart å få til dette, seier seniorforsker Atle Hindar i NIVA som understreker at behandlingene ble gjennomførte med stor innsats og støtte fra Lærdal elveeierlag, Østfold Energi, Lærdal kommune og Lærdalsvener.

Lærdalselva er friskmeldt etter å ha blitt behandlet med aluminiumsmetoden. Foto: Kjetil Olstad, NINA

Av Jan Arne Dammen


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

20 + five =