Masseprotester mot hjelpemiddelendringer – Nok er nok mener Norges Handikapforbund

Masseprotester mot hjelpemiddelendringer - Nok er nok mener Norges Handikapforbund

426.904 mennesker i Norge bruker hjelpemidler finansiert av folketrygden. Nå vurderer regjeringen å gi kommunene mer ansvar for hjelpemiddelordningen. Norges Handikapforbund protesterer, i frykt for at ordningen vil bli rasert.

Fra stat til kommune

I forslaget til neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å gi kommunene finansieringsansvar og flere oppgaver på hjelpemiddelområdet. Forslaget gjelder såkalt enkle og høyfrekvente hjelpemidler, som dusjstol, krykker og toalettforhøyere, og fastmonterte hjelpemidler til boligtilpasning, som trappeheiser og personløftere. Per i dag blir disse hjelpemidlene finansiert via den statlige folketrygden. Det vil si at alle skal få dekket sine behov, uavhengig av hvor i landet de bor. Hvis kommunene får finansieringsansvaret, betyr det at tilgangen til hjelpemidler blir avhengig av kommunebudsjettet og hva slags kompetanse som finnes lokalt.

– Det er viktig at vi får politikerne til å forstå at hjelpemidlene må beholdes i folketrygden. Alle må få de hjelpemidlene de trenger når de trenger dem og med hjelp fra fagfolk som kan jobben sin, sier Arne Lein. Foto Jan Arne Dammen
Fører til mer isolasjon

Forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund er bekymret for landets funksjonshemmede.
– Vi kan ikke risikere at det blir dyrere og vanskeligere å få hjelpemidler man trenger. Det hjelper ikke å ha rettigheter, hvis hverdagen blir en kamp for å få rettighetene oppfylt, sier han.
Lein påpeker at det å flytte hjelpemiddelansvaret kan bli en tapssituasjon også for kommunene. En høringsrunde før sommeren viste at de fleste kommuner ikke ønsker disse oppgavene.
– Vi har fagfolk i ryggen når vi sier at dette kan føre til at mange funksjonshemmede kan få større hjelpebehov og bli mer isolert, sier Lein.

Ungdomsorganisasjonen NHFU har sendt flere personlige e-poster il stortingspolitikerne. Det florerer med protester på Facebook.
Stort engasjement

Funksjonshemmede over hele landet har engasjert seg i denne saken, i frykt for at hjelpemiddeltilbudet skal bli rasert. Ungdomsorganisasjonen NHFU har sendt flere personlige e-poster il stortingspolitikerne. Det florerer med protester på Facebook. Flere aviser har trykket debattinnlegg om saken. I tillegg har Handikapforbundet gitt klar beskjed til Stortinget gjennom høringsmøtene om statsbudsjettet.
– Det er viktig at vi får politikerne til å forstå at hjelpemidlene må beholdes i folketrygden. Alle må få de hjelpemidlene de trenger når de trenger dem og med hjelp fra fagfolk som kan jobben sin, sier Arne Lein.

Les intervjuet med Regionleder Gunvor Hegni på NRK 

Av Jan Arne Dammen


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

seventeen + 6 =