Tjelden – Årets fugl 2018

Tjelden  - Årets fugl 2018

Hvert år velger Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ut en fugl de ønsker å vite mer om. Tittelen årets fugl 2018 tilfalt tjelden.

Tjelden (Haematopus ostralegus) er et sikkert vårtegn og for mange selve symbolet på livet langs sjøen og i fjæra, og er en kjent og kjær fugl for de fleste som bor eller ferdes langs vår langstrakte kystlinje.
– Fuglen er blant våre mest tallrike hekkende vadefugler. Den hekker i alle våre fylker, inkludert innlandsfylkene Oppland og Hedmark, og finnes både langs den ytre kystlinja og i de dype fjordene på Vestlandet, forteller Oddvar Heggøy i Norsk Ornitologisk Forening.

Allerede i slutten av februar returnerer de første tjeldene til Norge fra sine overvintringsområder i Tyskland, Nederland og Storbritannia. De fleste ankommer først i mars og er et sikkert vårtegn. Foto Jan Arne Dammen
Stabil bestand i Norge

Den norske bestanden er stabil, til tross for betydelige nedganger i vinterbestandene i Europa i senere tid.
– Tjelden er ingen truet art i, men arten ble i 2015 kategorisert som «nær truet» på den globale rødlista, som følge av tydelige nedganger i de store vinterbestandene i Storbritannia, Nederland og Tyskland. Det er også i disse områdene de fleste norske hekkefuglene overvintrer, sier Oddvar Heggøy.

Guttungen var med bestefar på tur og der møtte de en av bestefars kamerater. Hei hva heter du, sa guttungen? Jeg heter Kjell svarte mannen. Hmmm grublet guttungen, jeg kjenner en tjell jeg, men han flyg, sa pjokken.Foto Jan Arne Dammen
Flere kriterier

Det er flere kriterier som ligger til grunn for at NOFs valg av Årets fugl. Det skyldes ikke at det er den fineste eller mest populære fuglen.
– Vi ønsker å velge en art som finnes i alle norske fylker. Vi prøver også å velge arter som er relativt vanlige, slik at alle som vil kan få muligheten til å få et glimt av dem i løpet av et år. Videre er det et poeng at artene «har noe ved seg», og ikke bare er «grå og kjedelige». Det er også et poeng at man velger arter det mangler kunnskap om hos oss, eller som på andre måter fortjener et ekstra fokus. Dette gjør at vi gjerne også velger arter i tilbakegang, avslutter Oddvar Heggøy.

Tjelden legger eggene sine i ei lita grop i bakken, gjerne på et sted med grus eller små rullesteiner som underlag. Foto Jan Arne Dammen
Tittelen årets fugl 2018 tilfalt tjelden, noe denne ser ut til å like. Foto Jan Arne Dammen.

Tjelden under er filmet på forsommeren i Gornitak i Nesseby i Finnmark. Her har Nasjonale turistveier rasteplass.

Norsk Ornitologisk Forening

http://www.nasjonaleturistveger.no/no/turistvegene/varanger?attraksjon=Gornitak

Se video 

Av Jan Arne Dammen

Video Roy Myrland


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

twelve − 8 =