80 millioner til å rydde opp langs kysten – søk støtte

80 millioner til å rydde opp langs kysten - søk støtte

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten? I år er tilskuddsordningen for opprydding på 80 millioner kroner. Fristen for å søke er 15. februar 2018.

200 søknader i fjor

– Vi håper folk er like ivrige i år som i fjor, da vi fikk over 200 søknader. Marin forsøpling gjør stor skade på miljøet. Vi trenger all den hjelp vi kan få til å få bukt med problemet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.(Bildet)

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak. Nedre søknadssum er 300 000 kroner. Det finnes også en støtteordning for mindre ryddeprosjekter, som administreres av Hold Norge Rent.

Søknadsskjemaet åpnes 15. januar

Marin forsøpling er et stort miljøproblem. Avfallet er skadelig for dyrelivet i og rundt havet – og påfører samfunnet betydelige kostnader. Tilskuddsmidlene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen. Frist for å søke er 15. februar.

Tilskuddsmidlene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen. Frist for å søke er 15. februar.Foto Jan Arne Dammen
Også til forebygging

Det kan søkes støtte til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter. Prosjekter som har en forebyggende effekt, kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer, undervisningsopplegg og workshops.

Fiskere som har deltatt i ordningen” Fishing for litter” samlet i fjor inn og leverte nærmere 50 tonn med avfall til havnene i Egersund, Ålesund og Tromsø. Foto Jan Arne Dammen
«Fishing For Litter» inkluderes

Nytt fra 2018 er at videreføringen av pilotprosjektet «Fishing For Litter» blir en del av tilskuddsordningen. Pilotprosjekt på miljøvennlig vedlikehold av båter for å redusere bruken av bunnstoff videreføres i 2018, men det åpnes i første omgang ikke for søknader til nye prosjekter.
Fiskere som har deltatt i ordningen” Fishing for litter” samlet i fjor inn og leverte nærmere 50 tonn med avfall til havnene i Egersund, Ålesund og Tromsø.

Marin forsøpling er et stort miljøproblem. Avfallet er skadelig for dyrelivet i og rundt havet – og påfører samfunnet betydelige kostnader. Foto Jan Arne Dammen

 

LES MER OM ÅRETS TILSKUDD

DISSE FIKK STØTTE I FJOR

HOLD NORGE RENT

Av Jan Arne Dammen


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

13 + 13 =