Millionbeløp til 14 nasjonale turmål – Besseggen er en av dem

Millionbeløp til 14 nasjonale turmål - Besseggen er en av dem

Besseggen i Vågå er en av 14 nasjonale turmål rundt om i landet, som får støtte fra tilskuddsordningen Nasjonale turiststier til å utbedre forholdene for turistene. Miljødirektoratet har fordelt bevilgningen på 10, 5 millioner kroner i år.

Årets tildeling skal bidra til at flere turmål kommer i gang med helhetlig og langsiktig planlegging av turiststiene. Besseggen får tilskudd til informasjonstiltak, beredskapsarbeid og besøksforvaltning. Foto Jens Burud.
Tilrettelegging og informasjon

Prosjektene er knyttet til turiststier med svært mange besøkende, der en stor andel er internasjonale gjester. En betydelig del av midlene går til tilrettelegging og restaurering av turstier. Noen av prosjektene skal bidra til å løse akutte behov, som etablering av toaletter ved startpunktene.
Flere turmål får støtte til å arbeide med besøksforvaltning. Det innebærer å legge til rette for bærekraftig bruk av et område, slik at man skaper gode opplevelser for de besøkende, bidrar til lokal verdiskaping og ivaretar naturverdiene. Det er også bevilget midler til ulike informasjonstiltak.

Preikestolen i Rogaland opplever stor pågang av turister. Ikke alle besøkende er like godt forberedt. Turstien skal nå bli bedre tilrettelagt. Foto Jan Arne Dammen
Samarbeid med flere aktører

Årets tildeling skal bidra til at flere turmål kommer i gang med helhetlig og langsiktig planlegging av turiststiene. I dette arbeidet er det nødvendig å sikre lokal forankring og et bredt samarbeid med flere aktører innen reiseliv, frivillige lag og organisasjoner, kommuner og offentlig forvaltning.

Tar helhetlig grep

Det store antallet besøkende på mange turiststier gir stor slitasje på stiene, forsøpling, behov for informasjon og utfordringer knyttet til beredskap og sikkerhet for de som ferdes ute i naturen.
Skal disse turmålene fortsatt være attraktive, er det nødvendig å ta helhetlige grep for å løse utfordringene. Tilskuddsordningen gir ikke støtte til driftsoppgaver. Tiltakene skal gjennomføres i år.

Det vil bli i år bli utarbeidet en autorisasjonsordning, der utvalgte stier kan bli autorisert som Nasjonal turiststi. Disse stiene vil bli prioritert ved tildeling av midler fra tilskuddsordningen fra 2019. Foto Jan Arne Dammen
Autorisasjonsordning for turiststier

Det vil bli i år bli utarbeidet en autorisasjonsordning, der utvalgte stier kan bli autorisert som Nasjonal turiststi. Disse stiene vil bli prioritert ved tildeling av midler fra tilskuddsordningen fra 2019.
Det er et begrenset antall stier som blir definert som nasjonale turiststier. Hvor mange stier som skal blir autorisert, vurderes nærmere i den videre prosessen med utvikling av autorisasjonsordningen.

Kjerag i Rogaland får tilskudd til ferdigstilling av parkering og informasjonstiltak og
ferdigstilling av sti. FotoJens Burud

Disse turmålene får støtte i 2018:

Segla på Senja, Troms: Opprusting og sikringstiltak på sti.
Engabreen i Meløy, Nordland: Oppstart arbeid med besøksforvaltning og informasjon til besøkende.
Reinebringen i Moskenes, Nordland: Ferdigstilling av sti og tilrettelegging ved startpunkt.
Dronningruta i Øksnes, Nordland: Forprosjekt arbeid med besøksstrategi.
Utvelgelse av sti i Lofoten, Nordland: Helhetlig vurdering for utvelgelse av sti i Lofoten.
Romsdalseggen i Rauma, Møre og Romsdal: Tilrettelegging av sti, arbeid med besøksstrategi og informasjonstiltak.
Fossestien i Geiranger, Møre og Romsdal: Tilrettelegging av sti.
Oppstemten i Bergen, Hordaland: Ferdigstilling av sti opp til Ulriken.
Trolltunga i Odda, Hordaland: Nødbu og utvikling av parkeringsordning.
Kjerag, Forsand, Rogaland: Ferdigstilling av parkering og informasjonstiltak.
Kjerag i Forsand, Rogaland: Ferdigstilling av sti.
Preikestolen i Forsand, Rogaland: Tilrettelegging av sti, mindre utbedring parkeringsanlegg og oppgradering av Refså kai ved Lysefjorden.
Besseggen i Vågå, Oppland: Informasjonstiltak, beredskapsarbeid og besøksforvaltning.
Skogshornstien i Hemsedal, Buskerud: Opprusting av sti og oppstart arbeid med besøksstrategi.

Besseggen er et av turmålene som opplever stor pågang av turister. Her blir det tilskudd til informasjonstiltak, beredskapsarbeid og besøksforvaltning.
Foto Jens Burud

Av Jarn Arne Cammen. Foto Besseggen: Jens Burud

 

 

 

Mer info på Miljødirektoratet

 


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

five × four =