Norges nest vakreste – med skiveproblemer

Norges nest vakreste  - med skiveproblemer

Fv. 755 Skarnsundbrua i Inderøy kommune er stengt i ett felt i vestenden av brua. Det blir lysregulering fram til høsten 2018, skriver Statens vegvesen i en pressemelding, som utfører arbeidet på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune, som er vegeier.

Ingen dramatikk

Det er et glidelager som har sviktet og sklidd ut. Skaden ble oppdaget ved at man fant skjevheter i en fuge. For å minske belastningen stenges brua i ett felt, på Mosvik-siden av brua.

Som bildet viser er det stor høydeforskjell på brua. Foto Jan Arne Dammen

– Det er ingen dramatikk i dette. Men bruoverbygningen har seget litt ned på den ene siden. Det vises godt, og det kjennes når trafikantene kjører over, sier bruingeniør Egil Arne Strøm i Statens vegvesen.

Lysregulert

I første omgang blir høyre felt, når du kommer fra Mosvik og kjører mot Inderøy sentrum, stengt, og det blir lysregulering fram til første brutårn. Statens vegvesen skal inspisere omfanget av skaden og deretter utbedre den.


– Vi må etter hvert jekke opp bruoverbygningen, og montere et nytt lager. Arbeidet er tidkrevende, blant annet fordi tilkomsten til undersiden av bruoverbygningen er utfordrende, sier Strøm.

Nest vakrest

Skarnsundbrua er en skråkabelbro som forbinder Mosvik og Inderøy i Trøndelag, og går over Skarnsundet i Trondheimsfjorden som del av Fylkesvei 755. Skarnsundet forbinder Trondheimsfjorden med Beitstadfjorden. mens broen forbinder Innherred med Fosen. Skarnsundbrua var ved åpningen verdens lengste skråkabelbro i betong. Brua ble åpnet av Kong Harald i 1991 og ble nummer to i en avstemning om landets vakreste bru  etter Helgelandsbrua i Nordland.

Av Jan Arne Dammen


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

twelve − two =