Ekstrem skogbrannfare – 12 helikopter i beredskap

12 helikopter er i beredskap i Sør-Norge Foto Jan Arne Dammen

Den ekstreme skogbrannfaren krever ekstraordinær beredskap. Nå har DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 12 skogbrannhelikopter i beredskap i Sør-Norge, klare til innsats på kort varsel.

Beredskapen gjelder foreløpig til og med 29. juli.

– Vi har aldri tidligere hatt så mange som 12 helikopter i beredskap. Det er ikke forventet regn av vesentlig betydning i Sør-Norge ut juli. Den ekstreme skogbrannfaren vil vedvare i hele sommer, og derfor har vi nå styrket beredskapen kraftig, sier seksjonsleder Hans Kristian Madsen.

Beredskapen gjelder foreløpig til og med 29.juli sier seksjonsleder Hans Kristian Madsen. Foto DSB
Her er de stasjonert

Stranda, Kinsarvik, Bringeland, Sauda, Stavanger, Torp, Kjeller, Ås og Værnes
Ved behov for å styrke eller gjenopprette beredskapene i bestemte områder, vil helikoptrene flyttes. Dette er en vurdering som gjøres fortløpende.
– Vi opplever nå den mest krevende situasjon vi har hatt når det gjelder skogbrann noen sinne, sier Madsen.

Lav grunnvannstand

Det er kritisk lav grunnvannstand, og store deler av vegetasjon er så tørr at det antennes lett. Den store skogbrannfaren vil holde seg ut juli, slik det ser ut nå. Det gjelder særlig Østafjells, men det vil også tørke opp og bli stadig mer brannfarlig på Vestlandet, særlig i Rogaland og i Hordaland.

Kommunalt ansvar

Det er et kommunalt ansvar å håndtere skogbranner. Skogbrannhelikopteret er statens bistand til kommunene når det gjelder luftstøtte. Det primære målet er å slå ned flammer, gi grunnlag for slokking på bakken, ta flankene og hindre videre spredning. Helikopter brukes også til å flytte personell og utstyr ut i terrenget, og til observasjon.

Lederstøtte

Etter den store skogbrannen i Froland i 2008 innførte DSB en ordning med lederstøtte ved skogbrann. Det innebærer at lokal brannsjef får faglig støtte og veiledning fra erfarne brannbefal. Ved større hendelser er brann- og redningsvesenet også avhengig av bistand fra blant annet Sivilforsvaret, Heimevernet, Redningsselskapet og frivillige.

Dette må du vite før du tenner bål 
Skogens brannvoktere

Av Jan Arne Dammen


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

two × one =