Tørke stenger skytebaner – spøker for jakta

Tørke stenger skytebaner  - spøker for jakta

Jegere kan få problemer med å ta den obligatoriske skyteprøven på sin lokale skytebane før jaktstart. Brannvesenet har lagt ned forbud mot all skyting i store deler av Sør-Norge på grunn av tørken.

Gir ikke fritak

Jegere som jakter storvilt med rifle, må ta en årlig skyteprøve for å sikre en human jakt. Human jakt har i likhet med sikkerhet, stått sentralt i den obligatoriske jegeropplæringa som ble innført i 1986. Skyteprøven skal sikre at den enkelte jeger har tilstrekkelig skyteferdigheter til å kunne utøve jakt på en sikker og human måte, slik at dyr ikke skal bli utsatt for unødige lidelser.
– Å gi den enkelt jeger fritak fra kravet om bestått skyteprøve er derfor ikke et tiltak vi vurderer som aktuelt slik situasjonen er nå, sier seniorrådgiver Arild Sørensen i en pressemelding.

Bruk banene som er åpne

Selv om den nærmeste skytebane er stengt, kan andre være åpne. Det er store variasjoner med hensyn til brannfare. For eksempel ligger mange av riflebanene i gamle grustak eller sanddyner og har trygg skytebakgrunn med hensyn til brannfare.

Selv om den nærmeste skytebane er stengt, kan andre være åpne. Det er store variasjoner med hensyn til brannfare. Foto Jan Arne Dammen

Jaktstart for rådyr er 10. august og villrein 20. august og i løpet av september starter jakten på hjort og elg.

Skytebane-oversikt (NJFF)
Skytebane-oversikt (DFS)
Les mer på nettsidene til Norges jeger- og fiskerforbund.

Av Jan Arne Dammen


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

18 + eight =