Ukens fremmedord: Etikk

Ukens fremmedord: Etikk

Hvorfor er rett godt og galt dårlig?

Formålet med etikk (Latin=ēthicus, og gresk=ethos, sedvane, karakter, personlighet) er å studere hvordan man burde handle og å forstå begrepene som blir brukt når vi evaluerer disse handlingene.

Etikk er læren om moral og er en av de viktigste områdene innen filosofien. Den forsøker å besvare spørsmål om hva som er godt, rett og hvordan man bør oppføre seg, den normen som vi som individer velger å legge til grunn for våre ord og handlinger. Til tross for noe uklare overganger deles etikk opp i fire underkategorier: meta-, normativ-, deskriptiv- og andvendt etikk.

Etikken har sine røtter i antikk gresk filosofi, moralfilosofien i antikken var spesielt opptatt av hva som var det dydige og gode. Mange regner den greske filosofen Aristoteles (384 fvt. – 322. fvt.) som opphavet til dydsetikken.

-Bia

Kilder:
Fremmedord.org. Hentet fra: https://fremmedord.org/hva-betyr/etikk/
Store Norske Leksikon. Hentet fra: https://snl.no/etikk & https://snl.no/Aristoteles


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

one × 5 =