Ukens fremmedord: Geografi

Ukens fremmedord: Geografi

«Å beskrive eller skrive om jorda»

Faget og vitenskapen geografi (Gresk:ge/geia=jord/jordsmonn, grafein=skrive/beskrive) beskriver og analyserer fenomener på jorden, særlig forskjeller fra område til område.

Den romlige innfallsvinkelen og arbeidsmåten er karakteristisk for geografien, hvor kartet spiller en nøkkelrolle. Som skolefag er hovedperspektivet menneskets levekår her på jorden, mens som vitenskap deles geografi inn i naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

Naturgeografien deles inn i fysisk og biogeografi, som omhandler landformer, vann, klima, vegetasjon og dyr, i tillegg til naturprosesser som påvirker og kan forandre disse. I samfunnsgeografi står mennesket i seg selv eller menneskets innvirkning i sentrum for analysene.

-Bia


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

7 − four =