Helse Sør-Øst RHF skal innføre elektronisk pasientjournal i ambulansene

Helse Sør-Øst RHF skal innføre elektronisk pasientjournal i ambulansene

Helse Sør-Øst RHF skal anskaffe en løsning for regional ambulansejournal. Et elektronisk journalsystem vil erstatte papirjournal i ambulansene og sikre at helseopplysningene følger pasienten elektronisk fra ambulanse tilkalles og videre i behandlingskjeden.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 13. desember 2018 at det skal utlyses en konkurranse for anskaffelse av en elektronisk løsning for regional ambulansejournal.

I dag er det kun Vestre Viken og Sykehuset Østfold i regionen som har elektronisk pasientjournal i sine ambulanser. De andre helseforetakene har papirjournaler eller forskjellige systemer for registrering av journalinformasjon etter at pasienten er avlevert.

Styrker pasientsikkerheten

– Det er behov for elektronisk pasientjournal på mobil plattform i ambulansetjenesten. Dette innebærer at ansatte i tjenesten kan motta og registrere opplysninger i en elektronisk løsning allerede mens de er ute i ambulansene og ambulansehelikoptrene. Den samme løsningen skal også hente inn aktuell informasjon fra monitoreringsutstyr i ambulansen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Ambulansejournalen vil støtte ambulansepersonellet med informasjon slik at de kan gi best mulig og standardisert helsehjelp til pasienten. Ambulansepersonellet får også tilgang til kritisk informasjon om pasientens sykehistorie, for eksempel fra kjernejournal, noe som vil sikre riktig og tilpasset behandling.

Bedre kommunikasjon med sykehusene

En elektronisk ambulansejournal vil legge til rette for sikker og standardisert overføring av pasientinformasjon både internt i ambulansetjenesten og ved overlevering til mottakende sykehus.
Løsningen gir også et godt grunnlag for forskning fordi dokumentasjonen fra ambulansene vil være ensartet og strukturert.
– Det er gjort et omfattende arbeid i prosjektet som Helse Sør-Øst RHF ønsker å dele med de andre helseregionene. Vi har derfor invitert alle regionene til å delta i denne anskaffelsen, sier Cathrine M. Lofthus.

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Helse Sør-Øst

Av Jan Arne Dammen


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

13 − eleven =