Brannsikkerhet – Feieren går på hyttebesøk

Brannsikkerhet - Feieren går på hyttebesøk

Mange hytteeiere får besøk av feieren i løpet av 2019. Brannsikkerheten i fritidsboliger skal opp, med feiing og tilsyn av fyringsanlegget som et viktig virkemiddel.

Brannsikkerhet

– Brann- og feiervesenet forteller om hyppigere feil og mangler etter tilsyn i fritidsboliger, sammenlignet med andre boliger. Bygningsbranner i skorstein og ildsted forekommer også hyppigere i hytter, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Etter forslag fra DSB ble forskriften om brannforebygging endret fra 2016. Etter gjeldende regler skal det nå utføres behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg i hytter og fritidsboliger på lik linje med bolighus. Ansvaret for gjennomføringen tilligger kommunene, og skjer i regi av det lokale brann- og feiervesenet.

I mange kommuner er arbeidet med å følge opp den nye forskriften allerede kommet godt i gang.

– Vårt inntrykk er at dette blir svært positivt mottatt. Ikke minst synes hytteeierne det er bra at feieren også kontrollerer at røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier er i orden, sier Pia Buen, Country Manager i Novasol.

Selskapet håndterer utleien av drøyt 1600 norske ferieboliger, og disse besøkes årlig av rundt 50000 turister.

Beliggenheten utfordrerne

– Hyttenes beliggenhet medfører gjerne at brannvesenets utrykningstid blir svært lang, og noen steder er akutthjelp helt umulig. Da blir det forebyggende arbeidet avgjørende. For leietakere på en ukjent hytte er det nok ekstra viktig å kunne kjenne seg trygg på at dette er ivaretatt på best mulig måte, sier Pia Buen.

Også mannskapene som jobber med den praktiske gjennomføringen av forskriften har inntrykk av at hytteeierne er fornøyd med at tilsynene gjennomføres.

Store hyttekommuner

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) som er et interkommunalt selskap har det faglige ansvaret for kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Sigdal, og Øvre Eiker kommuner.

– De største hyttekommunene i vårt område er Sigdal med sine 4826 og Krødsherad med 1515 hytter pr. 2018. Som et pilotprosjekt har vi fra mai 2018 besøkt om lag 500 hytter, planen er å nå ca. 1000 hytter i året. Utfordringen er beliggenheten, ikke alle ligger i hyttefelt og svært mange har ikke vei fram, sier feiermester Turid Kirkeåsen i Drammensregionens brannvesen.

Egenerklæringsskjema

Kartlegging av hyttene tar tid og der er derfor laget et egenerklæringsskjema som hytteeiere bør fylle ut.
– For å gjøre det lettere og raskere for oss å finne fram ønsker vi å vite mest mulig om eiendommen og hvor den ligger. Derfor ber vi alle om å sende inn ett egenerklæringsskjema som kommer sammen med varslet. Der spør vi bl.a. om det er bomvei, og vei helt fram, sier Turid Kirkeåsen.

Nore og Uvdal

– Hittil har vi besøkt en fjerdedel av de rundt 4000 hyttene i vårt område, og vi har en plan for å rekke over alle i løpet av de kommende årene, sier Kai Redalen, brannsjef i Nore og Uvdal i Buskerud.

Ved tilsynene finner feierne hyppigst feil på eldre hytter fra 1950- og 60-tallet, stort sett på grunn av slitasje og langtids bruk. Det finnes også noe feil på nye hytter, gjerne knyttet til byggetekniske utfordringer. Blant gjengangerne er for liten avstand til brennbart materiale og mangler ved brannmur som bryter med forskriftene, ifølge Redalen.

– Mange og alvorlige feil kan føre til pålegg om utbedring og nytt tilsyn. Stort sett synes eierne det er positivt å bli gjort oppmerksom på potensielt farlige mangler ved brannsikkerheten, avslutter Turid Kirkeåsen i Drammensregionens brannvesen.

Novasol 

Av Jan Arne Dammen


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 × one =