Ukens fremmedord: Retorikk

Ukens fremmedord: Retorikk

Læren om talekunst.

Det å overbevise noen muntlig og skriftlig, råd for hvordan man kan tilegne seg disse egenskapene og teorier om hvordan den språklige overbevisningen skjer inngår alle i begrepet retorikk (Gresk: rhêtôr=tale, og techne=kunst).

Den Greske filosofen og «retorikkens far» Aristoteles (384-322 fvt.) var den første til å beskrive talekunsten på en systematisk måte, han brukte begrepene etos (troverdighet), logos (overbevisning) og pathos (appell til følelser) for å beskrive viktige overtalesesgrep i talekunsten.

Retorikken er dermed en tidlig form for kommunikasjonsteori, hvor man forsøker å kartlegge det som påvirker og gjør språklig kommunikasjon mulig. Målet er å lykkes i kommunikasjon med andre, ved å ha et busdkap hvor man forsterker troverdigheten til den som formidler det, vekker interesse hos mottakeren mens man samtidig demonstrer kunnskap om saken.

-Bia


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

5 × 2 =