65 millioner til ryddetiltak – søk støtte innen 31. januar

65 millioner til ryddetiltak - søk støtte innen 31. januar

Nå kan du søke økonomisk støtte for å rydde opp i forsøplingen langs strender, elver og vassdrag. Tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling er i år på 65 millioner kroner. Fristen for å søke om støtte fra oss er 31. januar 2019.

Stor interesse

– Interessen for å være med å rydde marint søppel de siste årene har vært overveldende. Vi håper mange vil være med å rydde i 2019 også, og oppfordrer alle som har en god idé til et prosjekt for å rydde søppel på strender og langs elver og vassdrag om å søke støtte fra Miljødirektoratet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet (bildet).

Miljøutfordring

Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget ser ut til å øke. Marint avfall utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet.

Frivillige kan søke støtte til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av marint avfall til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter. Til søknadsskjema  

Det kan søkes støtte til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av marint avfall til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.

Prosjekter som har en forebyggende effekt kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer og workshops. Det kan også søkes støtte til metodeutvikling som bidrar til mer effektiv opprydding av marin forsøpling over hele landet.
Til søknadsskjema og mer informasjon om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling.

Det finnes også en refusjonsordning for mindre ryddeprosjekter, som administreres av Hold Norge Rent. 

Ellen Hambros blogg Miljøblikk

Av Jan Arne Dammen

 


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

14 − ten =