Nei til deponi! —Klar tale og sterk advarsel fra Rune Høiseth

Nei til deponi! —Klar tale og sterk advarsel fra Rune Høiseth

Rune Høiseth holdt 5. mars innlegg på landsmøtet til Arbeiderpartiet, hvor han blant annet tok opp deponisaken i Brevik.

Under følger hele innlegget til Rune Høiseth på Arbeiderpartiets årsmøte 5. mars 2019:

Nei til deponi i Brevik!

Et mulig deponi av uorganisk avfall i Brevik

Det er mange år siden undertegnede og vi i Larvik ble kjent med disse planene for lagring av farlig avfall her i Brevik. Vi er naboer, vi har en felles kyst og et felles vann. Skipsleia går her ute og er også en del av vår kyst. Dette medførte til et enstemmig kommunestyrevedtak som sa nei til å støtte slike planer. Vi har fra Larvik sin side vist vår motstand mot dette i mange sammenhenger gjennom flere år.

Jeg har aldri sett en så stor bevegelse og samordnet motstand, noen gang som dere her har vist. Det står det stor respekt av og jeg håper at dette når frem, helt inn, mot en avgjørelse. Vi sier et stort NEI TIL ET DEPONI HER I BREVIK.

Nylig har ordførerne i Sande, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik støtter Porsgrunns sak mot et mulig deponi i Dalen gruver i Brevik. Vi anser dette som et uegnet sted for et deponi for farlig avfall.

Sjøområdene mellom Vestfold og Telemark, områdene mellom Stavern og Jomfruland og inn fjordene i munningen av Langesundsfjorden er lite undersøkt mht marine verdier og økosystemer.

Disse sjøområdene er i dag sterkt trafikkert og en ytterlig økning av skipstrafikken og transport av farlig avfall, vil utgjøre en risiko for sjøulykker og en risiko for å skade miljø og samfunn.

Ordførerne i Vestfold vil også påpeke at Grenlandsregionen og sydfylket av Vestfold er en del av Norvegica Geopark. Dette området har regionale og nasjonale geologiske interesser og disse områdene er også viktige for natur og friluftslivsområder lokalt og for landsdelen. Områdene her er tett befolkede og har flotte attraktive steder og slik vil vi ha det, også i fremtiden.

Jeg vil også påpeke at Vestfold og Telemark har ledende teknologi-miljøer, som gjør oss i stand til å velge mer fremtidsrettede løsninger ved håndtering av farlig avfall, enn kun å deponere dette.

Nylig er det sendt et opprop til Statsministerens kontor der ordførerne i 5 av Vestfolds kommuner vil sterkt oppfordre regjeringen til å si nei til et deponi for uorganisk avfall i Dalen gruver i Brevik.

Takk til alle som står sammen om dette og vi håper på en snarlig positiv avgjørelse.


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

three + sixteen =