Enklere elgpriser – fra 386 til 20 priskategorier

Enklere elgpriser - fra 386 til 20 priskategorier

Statskog forenkler prisene radikalt for elgjegerne, premierer uttak av små dyr og beholder rimeligere jakt i nord.
– Det var gode intensjoner også bak det tidligere prisoppsettet, men det ble etter hvert veldig komplisert. Nå har vi gjort det mye enklere. Samtidig legger vi grunnlag for bedre elgforvaltning, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Fra 386 til 20

Antallet priskategorier er sterkt redusert. Den gamle prislista inneholdt hele 386 ulike priser, avhengig av type dyr og slaktevekt på dyret. Nå er 386 blitt til 20. Prisene er dessuten justert for å gi bedre forvaltning av elgstammen.
– Vi har gjort det litt dyrere å ta ut elgku, som er forvaltningsmessig viktige dyr, sier Breisjøberget.
Samtidig belønnes jegerne for å ta ut små dyr i alle kategorier, dyr som ofte er svakere og mindre produktive gjennom livsløpet. Disse omtales i dagligtalen gjerne som «skrapdyr».

Billigere i nord

Statskog skiller også på geografi og tilbyr elgjakta rimeligere i Nordland og Troms enn i Midt-Norge og Sør-Norge. Litt av bakgrunnen er at Statskog er en dominerende tilbyder i Nordland og Troms.


– Men vi må heller ikke sette prisene så lavt at det ødelegger for private aktører som driver næring på utmarksressursene. Dette er en balansegang, sier Breisjøberget.

Det er interne variasjoner, men summen av Statskogs prisendringer representerer totalt sett en indeksregulering fra 2018 til 2019.
Ny prisliste gjelder fra og med høstens jakt. Last ned prislisten her 

 

 


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

seven + 6 =