Årets Valdresambassadør er:

Erik Østli og Rolf Stalenget i Øystre slidre idrettsalg årets

Av: Roy Myrland/nettavisa Langsveien.no 10.07.19

Årets Valdresambassdør ble utnevnt under Solefallkonserten på Jaslangen 9. juli.

Det var Øystre-Slidre idrettsarrangement A/S som i år fikk prisen.

Se og hør videointervjuene under er med Erik Østli som er daglig leder i selskapet.

Bildet over fra venstre: Styreleder Rolf Stalenget og daglig leder Erik Østli i Østre-Slidre idrettsarrangement A/S

Rolf Stalenget er styreleder i Øystre-Slidre idrettsarrangement A/S. Han er var også med da både diplom og prispenger ble overrakt av Erik Engelien i Valdres destinasjon. Det hele skjedde foran et stort publikum på snaut 2000 applauderende og jublende publikummere på Jaslangen og Solefallkonserten  9. juli.

Øystre-Slidre idrettsarrangement A/S eies av Øystre-Slidre idrettsalg og Øystre-Slidre kommune.

Erik Østli er tidligere intervjuet i “Vekas Valdris” (se video under)

Tidligere Valdresambassadører er:

1988 Inger Helene Nybråten

2004 Margit Sandemo

2010 Halgrim Hansegård

2011 Valdres FK

2012 STAUT

2013 Kjell Arne Berntsen

2014 Valdres Sommersymfoni

2015 Solbjørg Kvålshaugen

2016 Norsk Rakfiskfestival

2017 Hedda Hytter

2018 Hemsingfestivalen

Erik Engelien i Valdres destinasjon leste begrunnelsen og overrakte hedersprisen.

Årets Valdresambassadør har aner tilbake til 1904, og har på denne måten hatt aktiviteter gjennom 115 år.  Gjennom historien har denne virksomheten hatt et allsidig tilbud til ulke årstider.

Årets Valdresambassadør sto opp i ny og supplerende drakt i 2006.  Tidene har endret seg, og med det den opprinnelige organiseringen denne virksomheten er en del av.  Virksomheten er profesjonalisert i alle ledd. Gjennom denne prosessen har årets Valdresambassadør stadig påtatt seg større oppgaver.  Gjennomføringen og erfaringsgrunnlag er solid fra A til Å, og ambassadøren kommer høyt, opp i rangeringen når egnede begivenheter skal besluttes og plasseres geografisk, fra premissgivende hold.   De har mange aktiviteter som gjennomføres til forskjellige årstider. Det er i tillegg mange eksempler der de trår til på kort varsel og gjennomfører, der andre av ulike grunner, har måtte trekke inn årene.     

Årets Valdresambassadør sine arrangementer og aktiviteter krever store ressurser til gjennomføring.  Dette gjør de veldig systematisk, og mønstrer på denne måten langt ut over egne kommunegrenser. De har også gått i bresjen for seg selv og mange andre, og gjennom dette lagt til rette for kunnskap, erfaring og bruk av ressurser som utvider sesongen.  Det har vært tidlig ute og bevist at det som ikke kunne lagres før, blir lagret nå…..

Stor medieeksponering er en viktig effekt av Valdresambassadørens arrangement.  Både nasjonalt og internasjonalt. Dette er eksponering som ikke hadde vært realistisk å kunne kjøpe for lokalmiljøet i Valdres uten ambassadørens aktiviteter og profesjonelle gjennomføring.

Ambassadøren er kjent for arrangementer som Fjellmaraton, Beitosprinten, Nyttårsrennet i langrenn.  I tillegg har de det siste året gjennomført store arrangementer som World Cup i Langrenn og Masters World Cup langrenn.

Det er derfor en stolt jury som i dag kan overrekke den svært fortjente utmerkelsen årets Valdresambassadør til Øystre Slidre Idrettsarrangement.!

Vi håper to av de som står sentralt i Øystre Slidre Idrettsarrangement sine rekker, Erik Østlie og Rolf Stalenget er tilstede her i dag og kan ta i mot prisen.

 

Begrunnelse:

Øystre Slidre Idrettsarrangement har gjennom flere år satt Valdres på kartet gjennom en mengde arrangementer med stor mediaeksponering.  De er svært godt organisert, og profesjonelle i sin gjennomføring. Dette klarer de med en begrenset stab, som sammen med stor frivillig innsats fra mange, gir stor kvalitet i gjennomføring.  De trekker med sine arrangementer mange besøkende til Valdres, og skaper positive ringvirkninger for mange. De samarbeider også godt med nærområdet og andre som ønsker å bidra på sin måte. Dette resulterer i andre og supplerende positive aktiviteter parallelt med ambassadørens egne arrangementer.     

Aktivitetene setter Valdres skikkelig på kartet både gjennom TV-ruta nasjonalt og internasjonalt, og i tillegg i riksdekkende avismedia.  De økonomiske effektene ved arrangementene er store for mange bransjer, og gir besøkende, både nasjonale og internasjonale en smak av området.  Og en god smak gir ofte lyst på mer,

Vi ønsker lykke til med stadig nye og offensive arrangementsplaner som kommer hele Valdres og området til gode, og gratulerer som velfortjent Valdres ambassadør 2019.

 

 


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

two + 17 =