Fortsatt vekst i kollektivtransporten

Fortsatt vekst i kollektivtransporten

Per juli har Brakar registrert rundt 7 012 000 reiser med buss i Buskerud. Dette er 228 000 flere reiser enn til samme tidspunkt i 2018, og utgjør en vekst på 3,4 prosent for Buskerud totalt.

 

Størst vekst på bylinjene

Veksten er størst på bylinjene i Hønefoss, Drammen og Kongsberg med henholdsvis 12,4, 6,9 og 4,5 prosent. I Buskerudbyen totalt (Drammen, Lier og Nedre Eiker) er det registrert 4,3 prosent flere reiser.


Vekst i byområdene kommer som resultat av en bevisst satsing i disse områdene over tid. I Buskerudbyområdet er det bevilget ekstra midler fra både Buskerud fylkeskommune og Buskerudbyen i 2018. I Hønefoss og Kongsberg har Brakar i større grad omprioritert ved å kutte avganger med få passasjerer om sommeren og heller kjøre oftere resten av året når folk flest reiser.

Økt frekvens

Dette er i tråd med de politiske føringene Brakars eier har fra Buskerud fylkeskommune og som er vedtatt i Handlingsprogrammet for kollektivtransport i Buskerud. Brakar skal prioritere de områdene hvor folk flest bor. Tallene viser at vi lykkes godt der hvor det settes inn ekstra ressurser til å styrke tilbudet. Økt frekvens i byområdene gir en vekst, skriver Brakar i en pressemelding.

Økt satsing

Fra 19.august blir det mange nye avganger mellom Drammen og Vikersund. Brakar fortsetter også å satse videre i Hønefoss og Kongsberg ved å utvide tilbudet fra skolestart.

Selv påfuglen på Gulskogen gård ser ut til å velge kollektivt i dag. Foto Jan Arne Dammen

Mer info på informasjon på Brakar.no


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

eleven + 2 =