RypeRapporten 2019 er klar – stor variasjon

RypeRapporten 2019 er klar - stor variasjon

RypeRapporten fra fjellstyrene viser i år stor variasjon i rypebestanden på statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge hvor fjellstyrene forvalter all jakt og fiske. Generelt er det sett få kyllinger i høst, men i mange områder bra med fugl som har overlevd fra tidligere år.

«Årsakene er nok sammensatte, men flere peker på få smågnagere og dårlige værforhold under klekking som en av årsakene», opplyser Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband. Oppsummert er det store variasjoner i Trøndelag, alt fra topp til bunn, i Hedmark og Oppland noe magrere en 2018 og på Hardangervidda bra med fugl i Øvre Numedal, færre i Eidfjord.

Hønsefuglportalen

Mange har bidratt i takseringsarbeidet til fjellstyrene og gjort en god jobb som danner grunnlag for en god rypeforvaltning. I tillegg samarbeider fjellstyrene med Norsk Institutt for Naturforskning og Høgskolen i Innlandet i forbindelse med analyse av takseringsdata og utvikling av viktige verktøy som Hønsefuglportalen og årets nye takseringsapp.

«Vi har i de siste årene fått en mye bedre oversikt over våre bestander», forteller Lande. Det er mange ulike faktorer som påvirker hvor mange ryper vi har i fjellet, og sammenhengen mellom disse og hvor sterkt de virker mellom år og ulike områder vil variere. Takseringer, sammen med fellingsstatistikk og erfaringer fra tidligere år og samarbeid mellom fjellstyrer gjør at vi nå har en god forvaltning av rypa, til beste for bestanden, jegerne og andre interesser.

Fjellstyrer

Flere fjellstyrer gjennomfører også nå en underveisevaluering av jakta hvor man oppsummerer uttak og ser på muligheten for forlenget jakt. Ved tidlig snøfall, slik man fikk i mange områder i 2018, vil rypene lettere ta til vingene og slik sett bli vanskeligere å få i sekken. En underveisevaluering kan ta hensyn til slike ting og gi en lengre jaktsesong for flere jegere.

Last ned den komplette RypeRapporten fra 21 områder i Sør- og Midt-Norge 

 


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

11 − five =