Norsk initiativ – gjennombrudd for likestilling i European Olympic Committees

Norsk initiativ  - gjennombrudd for likestilling i European Olympic Committees

Etter et skriftlig forslag fra Norge og Finland, endret generalforsamlingen i European Olympic Committees (EOC) sine vedtekter for å sikre bedre kjønnsbalanse i organisasjonens styre.

Kun to av 16 styremedlemmer i EOC er kvinner

I forkant av generalforsamlingen sendte Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og den finske olympiske komiteen inn et endringsforslag for å sikre bedre kjønnsbalanse i EOCs styre. I utgangspunktet ble ikke forslaget foreslått inntatt i EOCs vedtekter, men ble etter en debatt enstemmig vedtatt.


– Likestilling er en grunnleggende pilar med tanke på godt styresett. Det er veldig hyggelig at vi klarte å få med oss de andre nasjonale olympiske komiteene på å endre EOCs vedtekter, slik at vi kan få bedret kjønnsbalansen i organisasjonens styre. I neste runde vil dette kunne danne presedens for arbeidet med likestilling i alle de europeiske nasjonale olympiske komiteene. Norges idrettsforbund skal ha en sterk stemme i internasjonale idrettsorganisasjoner, uttaler Idrettspresident Berit Kjøll. Foto Geir Owe Fredheim/NIF

IOC kommuniserer klare forventninger til likestilling

IOC-president Thomas Bach var i sin hilsningstale til generalforsamlingen tydelig på hvor viktig likestilling er for kredibiliteten til den Olympiske bevegelse

50 nasjonale olympiske komiteer fra Europa er samlet under EOCs 48 generalforsamling i Warszawa 25. og 26. oktober.

– Det er svært viktig at IOC går foran og kommuniserer klare forventninger om likestilling i internasjonale idrettsorganisasjoner. Vi er også svært glad for det gode samarbeidet vi har hatt med den finske olympiske komité i denne saken, og den aktive støtten vi fikk fra en rekke andre nasjoner, herunder Storbritannia og Nederland. Med dette vedtaket har EOC vist en positiv endringsvilje, avslutter Idrettspresidenten i en pressemelding.


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

eighteen + 17 =