Kan Valdres bli et enda bedre sted å bo?

Kan Valdres bli et enda bedre sted å bo?
Visit Valdres oppfordrer lokalbefolkningen til å delta på innbyggerundersøkelsen!

Link til innbyggerundersøkelsen: https://response.questback.com/mimiras/ovtcwbbqxi

På vei til å bli et mer bærekraftig reisemål

Valdresregionen skal etter planen bli merket som «bærekraftig reisemål» innen utgangen av 2020. Merkeordningen er utviklet som et styringssystem for å systematisere arbeidet med bærekraft på norske reisemål og administreres av Innovasjon Norge. Hittil har 12 reisemål i Norge mottatt merket, og flere er på vei, som Valdres.

– Dette er en viktig prosess for hele regionen og forplikter oss til å ivareta bærekraft som et naturlig verktøy i alt vi jobber med, sier prosjektleder og reiselivssjef i Visit Valdres, Merete Hovi.

Et godt sted å bo er et godt sted å besøke

Dersom Valdres skal være et attraktivt sted å være turist eller deltidsinnbygger, må vi hele tiden sørge for at utviklingen først og fremst kommer lokalbefolkningen til gode og at de som bor i regionen er positive til reisemålsutviklingen.

Det er ingen regioner i Norge som har så stor hyttetetthet som vi har her i Valdres. At dette har betydning for dem som bor i Valdres er det ingen tvil om. I tillegg er det nesten 650.000 turist-gjestedøgn hvert år og med en stor konsentrasjon av besøkende spesielt i sommermånedene. Lokalbefolkningen i Valdres må derfor ha en stemme inn i bærekraftprosessen slik at sikrer en videre utvikling til det beste for alle parter.

Innbyggerundersøkelsen er viktig

Innbyggerundersøkelsen er derfor helt sentral i arbeidet med utviklingen av Valdres som et bærekraftig reisemål.

-Vi oppfordrer alle som bor i Valdres til å ta seg tid til å svare på undersøkelsen og på denne måten bidra til å gjøre regionen til et enda bedre sted å bo, sier Merete Hovi.

Link til innbyggerundersøkelsen:
https://response.questback.com/mimiras/ovtcwbbqxi

7. Januar 2020

Foto: Yngve Ask

Tekst: Caroline Svae/Visit Valdres


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 × 3 =