Krigshistorisk landskap i Narvikfjellene fredet

Narvikfjellene Det er mange krigsminner i området. De har nå fått et vern. Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren

Riksantikvaren freder deler av Narvikfjellene, 80 år etter kampene hvor 8 500 norske og utenlandske soldater mistet livet. Områdefredningen er den største av sitt slag i Norge, skriver Riksantikvaren i en pressemelding.

I dag er det nøyaktig 80 år siden Narvik falt i hendene på tyskerne etter en lang dragkamp med de norske og allierte styrkene. Det er et krigshistorisk landskap fra disse kampene som Riksantikvaren nå freder.

– Fredningen av Narvikfjellene anerkjenner området som et av de viktigste krigsminnene i landet fra andre verdenskrig, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
– Fredningen av Narvikfjellene anerkjenner området som et av de viktigste krigsminnene i landet fra andre verdenskrig, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Få steder i verden har opplevd høyfjellskrig av så omfattende dimensjoner, og området er i en særstilling ved at det er tydelige, bevarte spor etter krigshandlingene i landskapet.

– Krigshistorien knyttet til Narvikfjellene tilhører ikke bare oss i Norge, men også de andre nasjonene som deltok i slaget. Vi har derfor et ekstra ansvar i å ta vare på den. Riksantikvaren freder området med faste og løse kulturminner, slik at man også i fremtiden skal kunne oppleve det som et vitnesbyrd om krigens brutale virkelighet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Fredningens betydning

Det fredete området er på nesten 27 km2. Fredningen omfatter et stort mangfold av krigsminner i form av enkle skyte-, hvile- og observasjonsstillinger, telt- og leirplasser, og tusenvis av gjenstander fra krigshandlingene i mai og juni 1940.

Narvikfjellene Magasiner til maskingevær. Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren
Narvikfjellene Magasiner til maskingevær. Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren

– Mange av oss som er voksne i dag har besteforeldre og andre som opplevde krigen i Norge. Kommende generasjoner vil ikke få fortalt historiene fra de som faktisk var til stede, sier hærsjef Eirik Johan Kristoffersen.

Patronhylser, rester av sko, hjelmer og ski gjør at man kommer tett på menneskene som kjempet i fjellene. Riksantikvaren håper også at fredningen kan bidra til et større fokus på at de fysiske sporene fra andre verdenskrig også andre steder har stor verdi som kulturminner, selv om de ikke er fredet. Forsvarsdepartementet eier som hovedregel alt av tysk, alliert og norsk militært materiell fra andre verdenskrig som finnes i terrenget. Gjenstander skal derfor ikke flyttes på uten tillatelse.

– Det er viktig at vi gjør tiltak som bevarer historien. Vi må sørge for at fremtidige generasjoner ikke glemmer de historiske hendelsene i Narvik og de som falt her i kampen for et fritt Norge, sier Kristoffersen.

Dramatisk krigshistorie

Kampene om Narvik i 1940 var historiske. Her ble Hitler påført sitt første nederlag i andre verdenskrig, og verdens øyne var rettet mot Narvik. Ledet av General Fleischer gjenerobret norske og allierte styrker Narvik by den 28. mai 1940 og presset de tyske styrkene bakover i fjellene mot svenskegrensen. De tyske styrkene i Narvikfjellene var på sammenbruddets rand da tyskernes gjennombrudd i Frankrike medførte at de allierte hurtig måtte omdisponere personell og materiell til kontinentet.

Narvikfjellene Det er mange krigsminner i området. De har nå fått et vern. Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren
Narvikfjellene Det er mange krigsminner i området. De har nå fått et vern. Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren

Uten den allierte støtten måtte de norske styrkene legge ned våpnene på denne dag, 8. juni for 80 år siden. To dager senere kapitulerte Norge. Det er kjerneområdene for de aller siste kampene mellom tyske og norske soldater i Norge under invasjonen i 1940 som fredes.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 × four =