Liker du friluftsliv og jakt? -Her trengs det støtte!

Liker du friluftsliv og jakt? -Her trengs det støtte!

Et av landets aller fineste og veldrevne anlegg for lerdueskyting trues med nedleggelse!

Brunlanes JFF sitt anlegg ved Helgeroa i Larvik kommune har gjennom 40 år vært et viktig og positivt bidrag til friluftsliv og sportsskyting. Tusenvis av dugnadstimer er lagt ned der gjennom årenes løp. Brunlanes JFF har her bidratt til at flere tusen har fått en trygg og sikker inngang til friluftsliv og jakt.

Både barn og voksne sitt trenings- og konkurranseanlegg er virkelig truet nå- Ønsker du å støtte eller få mere informasjon om saken?

Sjekk ut støttegruppens Fb side her  https://www.facebook.com/groups/237073307622952/

Sekteær i foreningen, Tom Nalum, skriver følgende på sin Fb side 4. september:

Det har i den senere tid vært klager på skytebanen på Dolven med 2. generasjon grunneiere i spissen, i motsetning tll forrige generasjon grunneiere som ivret for å legge banen der den ligger nå.

Dagens grunneiere i området har nå som mål å stoppe virksomheten.

Mye av dette her er drevet av økonomiske motiver, snarere en andre ulemper. Med bl.a inspill til rullering av kommuneplanen om omregulering av skytebanen til fritidsbebyggelse.

Brunlanes JFF har en leieavtale på 40 år med rett til fornyelse inngått i 1973. Vi har bygd opp et verdifullt anlegg over de siste 40 år med tanke på å bli værende. Banen her i utgangspunktet god beskyttelse av lovverket også, da eksisterende skytebaner er å anse som lovlig virksomhet. I denne saken har administrasjonen i kommunen fattet et vedtak i tråd med lovverket. Men det vedtaket ble klaget inn til planutvalget, og i den forbindelse har det foregått massiv lobbyvirksomhet mot medlemmer i planutvalge og naboer i området med påstander som ikke har rot i virkeligheten eller er fremsatt av ren uvitenhet.

Det har ført til et ulovlig vedtak fra planutvalget med stenging av banen fra oktober neste år desom reguleringsplan ikke er godkjent. Det er det ikke dekning for i lovverket. En annen ting som er synd med dette vedtaket er at i mellomtiden kan standplasser brukt fra 90 tallet og fremover som er vesentlig bedre støymessig ikke brukes, og skytingen må spres mer over tid. Planutvalgets vedtak vil selvfølgelig bli påklaget, da de ikke har ryggdekning i loven for å fatte et slikt vedtak. Men uansett vil Brunlanes jeger- og fiskerforening vil gjøre det de kan for å dempe plagene for omgivelsene så mye som mulig.


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

4 × 5 =