boo Gikk tvers over Amerika før Jul for å støtte og hjelpe Kreftsyke Barn

Gikk tvers over Amerika før Jul for å støtte og hjelpe Kreftsyke Barn

Steffen Hem Lian startet sin gå  tur 9. November i San Diego, California og avsluttet den Nyttårsaften -07 i Savannah , Georgia. Fredag kveld var han i Stavern og fortalte om turen og opplevelsene for deltagerene på årets "Ferie med mening" leir. Steffens folkelige tale og fortellermåte engasjerte flere av de små, og spesielt fortellingene om "røvere" i reservatene blei kommentert fra salen. "Hva var det du sa da da?" var en kommentar som kom midt under Steffens engasjerte og innlevende fortelling fra turen.

foredrag

"Walking across America for kids with Cancer",

er navnet på prosjektet som Steffen "gikk i gang".

 Det er flere årsaker til at prosjektet blei til. Den unge Sørlendingens ønske om å gjøre noe for Krefsaken som ingen hadde gjort før var nok det viktigst,sier han. Dessuten så har Steffen med få års mellomrom mistet sin 7 år gamle lillebror i Leukemi.  Foruten at moren døde noen år etter.. Hun hadde ligget forlammet en stund etter en ulykke før det. 

Steffens mor, Mette Hem, startet  "Ferie med mening" i 1995..

paaplenen 

Steffen Hem Lian til venstre og Leirsjef Gunnar Prøis har hatt ei trivelig og varm uke i Stavern og her på Neset. Det har vært en helt fantastisk opplevelse sier den hyggelige leirsjefen, samtidig som han hilser og takker alle kjente og kjære fra seg og sine!Spesielt Fredtun og folket der får et ekstra "bukk og tusen takk".l

ute

Har du noen kroner å avse, og vilje til å gi, for at de kreftsyke ungane og deres pårørende skal få ei minnerik og trivelig uke her På Neset  til neste år?

Konto nummeret til Støtteforeningen for Kreftsyke barn er:  7058 09 33333  merk overføringen SKB

 

Les mer om Støtteforeningen for Kreftsyke barn her

 

Foto tekst Roy Myrland 27.07.08