Gi F.

Nok er nok sias det. Nå virker det som "metningsgrensa for bommer og skilter" som utgjør S j i k a n ø s e stengsler i strandsonen er nådd for  m a n g e her i Brunlanes.

Valget til neste år og det at milliongevinstene nå event. kan "kammes " inn ved at hytte eierene har klart å stenge oss fastboende og andre ute og borte fra sine "domener", har ført til m a n g e reaksjoner...  Det bør få noen flere en Nevlunghavn og Høyre sitt aktive og folkelig engasjerte medlem i Planutvalget, Birgitte Gulla Løken, til å reagere.

 hytter

Det er "korte" linjer her ute i Brunlanes, med det menes i denne sammenheng at "folk snakkær sammen". Nå begynner det å "koke" sånn passe blandt det våre politikere sånn hvert andre-år kaller velgere...

 gammelt skilt

Grunnen er at det ikke er så mange, om overhodet noen, som gidder eller orker å parkere langs Rv. 301 for å ta seg en dukkert i sjøen mellom Søndersrød og Jahren! Det er sånn det nesten er blitt for oss fastboende bygdinger her ute. Badegjestene og hytteierene har med hjelp av "nyttige grunneiere" og et så godt som handlingslammet politisk miljø og administrasjon i kommunen vår, muligens klart å få mange millioner i verdistigning på sine eindommer i sommer.

"Det er  bra, moro og vel fortjent  om folk klarer å tjene penger på sine investeringer i fritidseindommer, men det blir totalt feil når det skal gå på bekostning av våre felles verdier og rettigheter i strandsonen eller andre steder"! Dette er sitat fra  en særdeles oppbragt og hissig velger fra Brunlaneset og Berg krets, i Larvik kommune!

 Mot Løvall

På Skutebakken ved Løvall er det stedet muligens den aller største økonomiske gevinsten har oppstått i sommer. Det har skjedd ved "agresiv skilting" og  ved at allmennheten og vi fastboende er fratatt muligheten til å kjøre ned til badeområdet  for en dukkert, når det passer oss, pga. oppsatt bom! 

sesongforbudt

Eksempelet fra Omrestranda med bom og skilting der, er til skrekk og advarsel. Det blir litt rart når kommunen setter opp skilt og bomm for å hindre ferdsel, når det samtidig blir bevilget store summer som driftstilskudd i Gurvika. Der er det faktisk et par stykker, og deres event. pårørende,  som er avhengig av bil for å komme fram.

 tv overvåking

På Tønsberg brygge reagerte et eller annet tilsyn i sommer pga. overvåkningskameraer. I jordkanten og blandt Hasselkratta mellom Lydhus og Kolbensrød er det også Overvåkningskameraer og bom med kort. Der reagerer ikke "tilsynet" på den ivrige og aktive overvåkingen med kamera.

 bom med kort

Dette er også er en av to adkomstveier som tidligere var KJØRBARE for allmennheten til Fristranda mellom Lydhus og Stretre.

Det er hundrevis av andre stengsler og skilter her på Neset som signaliserer "privat og hold deg unna" i en eller annen form.

Dette var kun noen få eksempler på "kreative løsninger" som brukes for å gjøre det vanskelig for allmennheten, og muligens sikre seg enorme verdistigninger på fritids- og eindommene i Strandsonen vår.

opplysnings skilt

Til info. Veivedlikehold av private veier er det mulig å søke kommunen om tilskudd og støtte til ...

 

FotoTekst Roy Myrland 11.08.08