Trist, men en epoke er over!

Tekst og foto: Roy Myrland. 1/4-2009
Tagger: Berg Trekirke Tro Menighet Historie Kultur

 

 Bildebeskrivelse

Berg kirke legges ned! Kirkevergen i Larvik kunngjorde i går at Berg kirke stenges og at kirken event blir revet eller solgt til andre formål.

 Det er den pågående finanskrisa og enorme innsparingskrav fra Rådmannen i Larvik som har medført at Kirkevergen nå sier stopp. Dessuten vil sikringen av "kirke kunstverkene" i kommunen koste mange penger.

 Berg kirke

Vedlikeholdet på Berg kirke ser ikke ut til noen ende å ha, for nå er det også oppdaget kolossale setningsskader i søndre grunnmur. Hele kirka holder på å sige over mot sør. Dette er ikke noe farlige greier, kirka står støtt den, men det blei allikevel besluttet å avhende bygget nå. Kirkegård og området rundt vil fortsatt vedlikeholdes og bestå (som på Askeskogen ifgl. ansatte hos kirkevergen som ønsker å være anonyme). Om det er andre trossamfunn som ønsker å etablere seg her ute så er det mulighet nå, kirkebygget skal selges, og det er ikke første gangen at kirker blir gjort om til næring, bolig eller evnt. moske.

Bildebeskrivelse

01.04.04