St. Hans og sommerprogram for Halle Mølle!

Tekst og foto: Roy Myrland. 23/6-2009
Tagger: Halle Mølle Brunlanes Historielag Larvik St. Hans Midtsommer

 Gerd Johanne Røe er med i arrangementskommiteen i det driftige Historielaget vårt. Hun har sendt over programmet for søndagene utover sommeren, så nå er det bare å krysse av i kalenderen!

Alle arrangementene er åpne for alle og det er gratis å være med på "Møllesøndagene"!

 

HALLE MØLLE

BRUNLANES HISTORIELAGS BYGDETUN

SOMMEREN 2009 


23. juni ST. HANSAFTEN

Tirsdag kl. 18.00: Start

kl. 19.00: Grillene tennes. Salg av rømmegrøt og grillpølser.

Bålet tennes etter deltakernes ønske. Leker for barna.

Elisabeth Manvik spiller torader.


28. juni HUSFLIDSDAG

Søndag Larvik husflidsdag stiller ut og demonstrerer tradisjonelle

husflidsteknikker.

kl. 14.00: Kristine Gundersen spiller hardingfele.

Salg av rømmegrøt

 

5. juli HAGE OG SENIORDANS

Søndag kl. 13.15: Mette Steinsholt Schau gir gode råd om hage.

Representanter fra Larvik og Brunlanes hagelag er til stede.

Smaksprøver fra hagen. Utstilling på Kraftverksplassen.

kl. 15.00: Oppvisning av seniordanserne ledet av Frøydis Haugene.

Salg av rømmegrøt


12. juli HVALFANGSTDAGEN

Søndag kl. 13.15: Svend Einar Hansen holder foredrag om hvalfangst.

Gammel hvalfanger intervjues.

Musikk fra hvalfangsttida. Reidar Bakke smir.

Salg av rømmegrøt


19. juni GUDSTJENESTE OG TURN

Søndag kl. 11.00: Gudstjeneste ved Asle Zimmermann.

kl. 14.00: Oppvisning av turngruppa Stag.

Salg av rømmegrøt.


26. juli MØLLESØNDAG

Søndag kl. 13.15: Torbjørn Hegg holder kåseri om Peter Wessel Tordenskiold

kl. 15.00: Trekkspillkameratene underholder.

Salg av rømmegrøt


2. aug. MØLLESØNDAG

Søndag kl. 13.15: Kirkekunst i Larvik ved Aina Aske.

kl. 16.00: Trekning av sommerens utlodning.

Halle Mølle har åpent søndager kl. 12 – 17.

Program: kulturelle innslag, historiske orienteringer, salgsutstillinger, alle bygninger er åpne, salg av rømmegrøt, vafler, kaffe m.m. og loddsalg. Vel møtt!

Vannhjul Halle Mølle Brunlanes Historielag Larvik St, Hans Foto Roy Myrland

23.06.09