NRK har fulgt opp i radio og på TV

NRK har tatt "ballen" og fulgt opp forurensningsproblematikken i Stavern havn, som Marint Miljøforum har presentert. (Se TV på NRK Østafjells under bildet)

Stavern havn forurensing søppel dynnge kreftfare brunlanes larvik Dynge Stavern havn Dag Høibø Yngve

Nå er det blitt til, iflg. NRK, at Miljøinspektøren i Larvik kommune  har uttalt: "-så raskt som mulig vil Larvik kommune ta prøver....".

Det var "nye toner" og ganske så oppsiktsvekkende og skremmende hvordan litt spørrende og "pekende" journalistisk håndverk får ting til å skje og den rette til å ta hele ansvaret for prøvetakingen.

Det var en "viss vegring" og "problem poengtering / maksimering" mot å ta prøver av "griseriet", av Rådmann og Helsesjefen i Larvik kommune sin representant..

Kursiv skrift over gjentar hvordan "oppførselen og engasjementet" til "Helsesjefens mann" blei beskrevet her PåNeset.no 28. Juli -09

Tirsdag 28. Juli var det Havnesjefen i selskapet "Larvik havn" som tok ansvar for noe han strengt talt ikke behøvde (han påtok seg ansvaret for å skulle sørge for prøveflasker og transport av prøvene til laboratorium red.anm.), men nå ser det ut som saken er på skinner, etter litt engasjement.. (se her )

 

 NRK TV sitt Østafjells innslag 29.03.07 her

Artikkel nr.3 28.07.09 her skrevet av Roy Myrland (fra befaring med Havnesjef Olaf Klunderud)

Artikkel nr.2 27.07.09 her skrevet av Yngve Rakke (bla. med bilde av "d e n  p e k e n d e og a n v i s e n d e " Miljøinspektør)

Artikkel nr.1 21.07.09 her skrevet av Roy Myrland (bla. med bilde av ei hånd full av ...gjørme)

30.07.09