Del 13. "Full City katastrofen" 03.08.09

Søndag 2. August stoppet Direktoratet for Naturforvaltning avlivingen av skadet sjøfugl som var godt i gang (ca 20 fugl var blitt avlivet).

Samme kveld blei dyretragediene veldig s y n l i g e her ute. Dauinger, døende og særdeles skadet og tilgriset sjøfugl, pluss mange gjess, sliter og går en grufull død i møte om ikke de blir fanget inn. Direktoaratet for Naturforvaltning opplyser videre om at fugler skal fanges inn, transporteres, og vurderes for avlivning eller vask i Langesund fra mandag 3. August. Da skal "vaskeriet for sjøfugl" være oppe og "gå der".

Se Frode Løvall sin dramatisk bilder av lidende og døde fugler fra oljekatastrofen etter M/S Full City.. 

(Bildene i denne artikkelen er tatt med solide telelinser og fuglene blei ikke forstyrret)

Fugler dyretragedie Oil Death M/S Full City Larvik Langesund Foto Frode Løvall

 Det er vondt å se hvordan dyrene går den sikre død i møte, og innfanging er ikke helt enkelt på glatte steiner i fjæra.

2 Fugler dyretragedie Oil Death M/S Full City Larvik Langesund Foto Frode Løvall

 Det er uunngåelig at ikke dyra sjøldauer eller drukner når det går så lang tid fra skaden oppstår til de event blir fanget inn.

 

 

4 Fugler dyretragedie Oil Death M/S Full City Larvik Langesund Foto Frode Løvall

 De kjemper tappert for å renske seg..

5 Fugler dyretragedie Oil Death M/S Full City Larvik Langesund Foto Frode Løvall

 Ei "klyse" bly fra en dyktig jeger hadde spart disse for mye lidelse.

6 Fugler dyretragedie Oil Death M/S Full City Larvik Langesund Foto Frode Løvall

 Sjøfuglene våre er i vannet og der er olja nå, både den tynne som flyter oppå og den tjukke som ligger til land. Sei og kleberlig!

7 Fugler dyretragedie Oil Death M/S Full City Larvik Langesund Foto Frode Løvall

 Gjessene sliter også i potetårkeren ved Omrestranda

8 Fugler dyretragedie Oil Death M/S Full City Larvik Langesund Foto Frode Løvall

 Det er rart å være langs Strendene nå, det er blitt så stille..

9 Fugler dyretragedie Oil Death M/S Full City Larvik Langesund Foto Frode Løvall

Mye fugl antas å ha omkommet og det er observert flere "private" som prøver å fange inn fugler i området.

3 Fugler dyretragedie Oil Death M/S Full City Larvik Langesund Foto Frode Løvall

 03.08.09