Del 53. "Full City katastrofen" 28.08.09

Det løftes bort 112 stor-sekker med oljesøl fra kysten vår nå. Helikopteret har gått i skytteltrafikk fra strender og viker, og lasten havner på Kystverket sin båt som ligger i Havnefjorden. Derifra går ferden videre opp i fjorden for destruksjon.

helikopter_havna_Foto Caroline Omlid

 Det er storsekker med oppsamlet avfall og olje fra Nordmannbo, Oddaneskjæra og Satlstein området som nå blir fjerna.

2 helikopter_havna_Foto Caroline Omlid

 Denne operasjonen er kystverket sitt ansvar iflg. kilde.

3 helikopter_havna_Foto Caroline Omlid

 Det har blitt fjernet storsekker fra den grovsanerte kysten vår før, men det er områdene som er utilgjengelig med båt fra sjøen som nå blir lenset for "griseri".

4 helikopter_havna_Foto Caroline Omlid

 Du finner flere bilder fra oljekatastrofen på www.omlidmediadesign.no 

5 helikopter_havna_Foto Caroline Omlid

 

6 helikopter_havna_Foto Caroline Omlid

28.08.09