M/S Full City på Sliperiet

 MS Full City Sliperiet Larvik  Oljekatastrofe Beredskapsdirektør Ordfører Foto Roy Myrland

Det var samling og "avslutning" for M/S Full City aksjonen i Sliperiet i kveldinga tirsdag 16. Februar.

Skagerakkerne MS Full City Sliperiet Larvik Oljekatastrofe Beredskapsdirektør Ordfører Foto Roy Myrl

Først ønsket IUA sjef Per Olav Pettersen velkommen før visegruppa Skagerakkerne "tok over". Skagerakkerne stod for underholdningen denne kvelden og de innledet med to av sine viser. "Gamle Kongevei" og "Skagerakkskjærgården" fikk solid bildefølge av Brunlanesfotografen Frode Løvall her fra paaneset.no sine flotte lokale  bilder på storskjermen.

 MS MV Full City Oljeregnskap Beredskapsdirektør Johan Marius Ly Kystverket Foto Roy Myrland

Beredskaps-direktør i Kysvertket, Johan Marius Ly (bildet over), pluss leder av IUA i Vestfold Per Olav Pettersen og ordfører  Øyvind Riise Jensen hadde invitert samtlige frivillige pluss deltagende brannmenn og IUA folk til samling tirsdag kveld. Beredskapsdirektør Johan Marius Ly takket alle de frivillige som var møtt opp for deres viktige og avgjørende innsats i aksjonen. Han gav også en kort oppsummering av ulykken fram til nå. Hva som skal skje av "fin-sanering" utover våren er uvisst, da den foreløbige oppstarten av det arbeidet er utsatt inntil videre pga av været (det skulle ha startet 1. Mars).På bildet over forklarer Beredskapsdirektøren  "oljeregnskapet" etter ulykken for de fremmøtte.

Ordfører Full City Sliperiet Øyvind Riise Jensen Foto Roy Myrland

Ordfører Øyvind Riise Jensen taket også alle de involverte i oljesaneringen for deres solide arbeide.

Foto Roy Myrland

To som blei spesielt hedret med blomster og diplom under det trivelige laget i Sliperiet på bildet over. Ragnar Tanggård (som eldste deltager i aksjonen) og Anne Beckmann (fikk diplom pålydende "Eneste uten brannfaglig bakgrunn som blei lagleder"). I kveld var det beredskapsdirektør Johan Marius Ly (til venstre) og IUA sjef Per Olav Pettersen som "severte" de to solide "oljekrigerne".

 Oljekrigere MS Full City Sliperiet Oljekatastrofe Foto Roy Myrland

Lydbilder og fotografier fra aksjonen, laget og satt sammen av Caroline Omlid og Marit Vassbotn, blei vist på storskjerm etter maten.

 Den gang da Foto Roy Myrland

Som siste underholdningspunkt  på "eventsjefene", Brit Teigen og Jure Røsjordet i Larvik kommune, sin kjøreplan var "Balladen om bulkskipet Full City av Panama".

Skagerakkerne MS Full City  Sliperiet Larvik Oljekatastrofe Beredskapsdirektør Ordfører Foto Roy  Myrl

Den tidligere NRK spilte visa til Skagerakkerne er skrevet av Olaf Klunderud og Per Gunnar Bjørholt. Den fikk bildefølge av tidligere publiserte bilder her på PåNeset.no, da  den blei fremført igjen på Sliperiets scene.

Heder og ære Oljekatastrofe MS Full City Foto Roy Myrland

Husker du denne gjengen? De var først i gang på Mølen. Se her

Del 32. "Full City katastrofen" 10.08.09

 

Kopper og krus MS Full City Foto Roy Myrland

Til slutt fikk alle som var i Sliperiet krus og en hilsen fra Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik og Beredskapsdirektør Johan Marius Ly med seg i døra på vei hjem.

 Du finner lenke samtlige artikler fra M/S Full City katastrofen i venstre stolpe her på siden. På Youtube ligger det også en mengde videosnutter fra oljearbeidet. Du finner de ved å gå til paaneset.no sin konto der, og scrolle deg tilbake til de nesten 40 opptakene fra og om saneringsarbeidet.

Klikk her

17.02.10