Har du "fått det med deg"? Oppslagstavla på MENY Søndersrød 6. juli 2011

Det er lenke til bildeserie med alle "oppslagene" i bunn av artikkelen.

Kjærstranda er et av stedene som har levende musikk og quiz flere onsdager og lørdager i sommer, men det skjer litt av hvert andre steder også. Dessuten så mangler det ei katte og det skal selges en båt eller to her i distriktet.

MENY SØndersrødtunet Oppslagstavle Foto Roy Myrland

Marlene Kristiansen, Monica Bjørn og Jonas Aske er noen av de som sørger for både "vått og tørt" til fastboende og gjester på Brunlaneset i sommer. Underholdning og moro kan en finne ut av ved å ta en kikk på oppslagstavlene i rundt forbi.

Brunlanesløpet

Brunlanesløpet sin "plakat" henger godt synelig både på Brekke og Søndersrød.

Operagutta Foto Roy Myrland

Kommer Didrik Solli Tangen også?

1

Til lands..

2

og til vanns!

pl

Og her kommer det til "å ta av" sias det.

Se resten av de nærmere 40 aktivitetene og hendelsene her