Stem nå.

Mere informasjon på Larvik kommune sin hjemmeside

 

Tekst fra Larvik kommune sin side:

Slik forhåndsstemmer du


Det er kommunestyrevalg søndag 11. september og mandag 12. september.

Tidligstemmegivning
 
Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. I perioden 1. juli til og med 9. august må du da henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Du kan tidligstemme ved:
Larvik kommune, Servicesenteret
Feyersgate 7, 3256 Larvik
 
Ordinær forhåndsstemmegivning
 
Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme helt fram til og med 9. september.

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor du kan forhåndsstemme, og informerer om dette.

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.
 
Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallført. Dersom du stemmer utenfor kommunen eller fylket du er registrert som bosatt i, vil du ved kommunestyre- og fylkestingsvalget få utdelt stemmesedler som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du må da krysse av for eller skrive på hvilke parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også benytte medbrakte stemmesedler fra egen kommune.
 
Stemmesedlene til kommunestyrevalget er hvite og stemmesedlene til fylkestingsvalget er blå.

Du kan forhåndstemme ved:
Larvik kommune, Servicesenteret
Feyersgate 7, 3256 Larvik

Larvik bibliotek
Nansetgata 29
3256 Larvik

Stavern bibliotek
William Sverdrupsgate 13
3290 Stavern

Slik forhåndsstemmer du ved kommunestyre- og fylkestingsvalget:
 1.I valglokalet henvender du deg til valgfunksjonær som gir deg en stemmeseddelkonvolutt og som forklarer deg hvordan du skal gå frem for å stemme. Stemmer du utenfor egen kommune/eget fylke får du utdelt stemmesedler som kun er påført de registrerte politiske partiene.
2.Du går til valgavlukket, velger stemmeseddel/-sedler, gjør eventuelle endringer og legger deretter stemmeseddelen/-sedlene i stemmeseddelkonvolutten.
3.Gå til en valgfunksjonær, som legger stemmeseddelkonvolutten sammen med et valgkort ned i en omslagskonvolutt. Stemmegivningen legges så i valgurnen.

Husk legitimasjon! Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.
 
Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med, og det går raskere for deg å stemme.
 
Husk at stemmen må rekke å nå frem til hjemkommunen din innen valgdagen. Du bør derfor være ute i god tid.
 
Er du syk eller ufør?
 
Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i din kommune om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Kommunen vil kunngjøre når søknadsfristen er. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.
 
Oppholder du deg i utlandet?
 
Dersom du bor eller av andre grunner oppholder deg i utlandet eller på Svalbard og Jan Mayen, kan du forhåndsstemme på norske utenriksstasjoner, hos særskilt oppnevnte stemmemottakere eller du kan brevstemme.
 
Du kan ikke stemme på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

 

valg 2011