Ta riktige valg

 Vi kan ikke fjerne kjemikaliene – vi må bare lære oss å leve med dem.

 

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening i Buskerud har i helgen hatt samling på Storefjell og ønsker å dele sine erfaringer og kunnskaper om helseskader ved bruk av kjemikalier.

 

Foto Jan Arne Dammen   

Det settes dessverre for lite fokus på eksponeringer i hverdagen og det kan medføre store helseplager i fremtiden.A.L.F. Bukserud ønsker å sette fokus på noen viktige fakta om temaet. Allerede i tidlig alder blir vi eksponert for forskjellige kjemikalier. Ikke alle er giftige og påvirker helsen og forplantningsevnen vår negativt, men mange av de stoffene vi omgir oss med kan uten at vi er klar over det, påvirke oss negativt.

 

Graffiti, fri kunst og hobbyvirksomhet er viktig for barnas/ungdommens utvikling og mye av det kan være kreativt og fint. Problemet er bare at det ikke fokuseres nevneverdig på at man må ta hensyn og om nødvendig beskytte seg selv og andre når man utøver kunsten.

 

Løsemiddel Sprayboks Foto Jan Arne Dammen  

Spraybokser

Spraybokser med maling eller lakk innholder løsemidler som er spesielt helseskadelige ved innånding og hudkontakt. Hvis lakkering gjøres innendørs er det spesielt viktig å ta forholdsregler for å unngå innånding. Ha dette som en fingerregel: Bruk filtermaske, ikke støvmaske!Dersom man lakkerer utendørs vil man også kunne bli eksponert. Luften du puster inn kan i gitte tilfeller være blandet med gass og aerosoler (dråper) fra sprayboksen. Derfor anbefales heller ikke utendørsaktiviteter med spraybokser med mindre forholdene er tilrettelagt. I den forbindelse kan man se på vindforholdene på stedet og spraye slik at gassen blåser vekk i sikker retning. Uansett anbefales godkjent verneutstyr. 

Eksponeringer

Små eksponeringer er som regel ikke akutt skadelige, med de kan lagres i kroppens fettvev og en tåler en viss mengde giftstoffer før man opplever akuttsymptomer. Noen tåler giftstoffene ganske bra, mens andre tåler mindre. Eksponeringslengden og eksponeringsmengden har mye å si i tillegg til at det er svært store individuelle forskjeller på folk flest. 

Symptomer

Akuttsymptomer kan være kvalme, allergier, redusert lukt og smakssans, pustevansker, tørre slimhinner og tungt hode. Dette er signaler fra kroppen om at eksponeringen kan være helseskadelig, og dette skal du ta på alvor. Vedvarende eller store eksponeringer kan føre til kroniske skader. 

Lær og lev med dem

A.L.F. Buskerud ønsker med dette å sette fokus på eksponeringsfarene i hverdagen. Vi vil ikke overdramatisere, men vi ønsker å meddele at vi må ta bedre vare på vår egen helse.Helseskader grunnet eksponeringer forekommer mest i forbindelse med yrket, men eksponeringer i barne- og ungdomsalderen er ikke ukjent. Slike helseskader forringer livskvaliteten og påfører fellesskapet store omkostninger.Kjemikalier vil alltid eksistere, men vi må bli flinkere til å leve med dem og beskytte oss mot skader. Derfor kan det være fornuftig å sette seg inn i farene ved kjemikaliebruk også i fritiden. mer info på

 www.alfnorge.no/buskerud  

Tekst og foto: Jan Arne Dammen. 12/9-2011
Tagger: Helse Løsemiddel Sprayboks Gift Forurensing Helseskadelig Miljø Arbeidsmiljøskaddes Landsforening i Buskerud Storefjell