Gummidekk, gummidekk, gumm-, gumm-, gummidekk!

Storkontrakt til Ragn Sells.

Miljø- og gjenvinningsselskapet Ragn-Sells AS får jobben med å samle inn og
gjenvinne brukte bildekk i Norge de neste fem årene. Kontrakten er verdt 450
millioner kroner.

Oppdraget er tildelt av Norsk Dekkretur, som eies av landets dekk- og bilimportører.
Fire-fem selskaper konkurrerte om avtalen. Returmarkedet er på om lag fem millioner
dekk i året, som samles inn fra 4000 stasjoner landet rundt.Ragn-Sells har hatt ansvaret for innsamling og gjenvinning av brukte dekk de siste
11 årene.


– Vi er stolte over å ha fått fornyet tillit. Dette er en av bransjens største
kontrakter og utgjør en viktig brikke i vår virksomhet i hele Norge, sier
administrerende direktør Bjørn Hoel.


Gjennom den nye avtalen får Ragn-Sells også økte muligheter til å ta del i den raske
utviklingen på gjenvinningsområdet, og prøve ut ny teknologi.– Snart har vi klar en ny fabrikk i Trollhättan der vi skal produsere granulat og
pulver av gamle bildekk. Gummigranulat benyttes blant annet i kunstgressbaner og som
tilslag i asfalt. Innen gjenvinning skjer det mye nytt på forsknings- og
utviklingssiden. Det ser vi frem til å ta fortsatt del i, sier Bjørn Hoel.