boo Langreiste gjester fikk servert mat fra langgrill

Langreiste gjester fikk servert mat fra langgrill

54 ungdommer på besøk fra "sør på jordet" og det store utlandet, til lille Larvik og Bervibygda på Brunlaneset.

Kulda og vinteren "sitter" godt fast lengst sør i Vestfold. Dette kan være både eksotisk og spennende de som er i "langveien". Mellomhagen ungdomsskole har vært vertskap for grupper med ungdommer fra Polen, Hellas og noen andre land de siste dagene.

Langgrill Berven Gunnars Verksted Gunnar Foto Tore Berven

 
På sin tur rundt i Larviksdistriktet blei det tid til både kinobesøk og natursti på Gunnars Verksted og Cinema Fantasia i Brunlanes. De 54 langveisfarende gjestene blei selvfølgelig servert mat fra langgrillen, som Gunnar Berven (bildet over) hadde "nylaget" til anledningen.
Fra Mellomhagen Ungdomsskole sin side er følgende sakset om prosjektet "Be globally aware": 
Skoleårene 2010 – 2011 og 2011 – 2012 deltar skolen i et EU prosjekt - ” Be globally aware”. 
Vi samarbeider med skoler fra Sunderland i England, Athen i Hellas, Carrara i Italia, Haderslev i Danmark og Golub Dobrzyn i Polen. Prosjektet er finansiert med EU-midler. Vi har så langt besøkt England, Hellas, Danmark og Italia. 
Mellomhagen skal være vertskap for prosjektet i februar 2012 – mat er tema for den samlingen. Det gleder vi oss til. 16 elever og 12 lærere har vært på reiser fram til nå. Vi har deltatt på samlinger der temaene har vært bygninger og steder i skolenes region som står på UNESCOs verdensarvliste og om vann / søppel / resirkulering / energi. Vi har lært om hverandres vaner og uvaner gjennom drama, posters, power points, videoer, quizzer, dagboknotater m.m. Vi bruker ulike dataprogrammer for å kommunisere med hverandre mellom samlingene våre. Alle elevenepå trinnet kan søke om å delta på reisene.
 Elevene velges ut fra gitte kriterier og må gjennom intervjuer på engelsk - ( prosjektspråket)- før de får reise. Det er ”kamp” om plassene. Alle elevene på (fjorårets 9.trinn ) årets 10.trinn lager produkter som er med i konkurransen om å bli vist i det store utland. Elevene velger ut det de syns er det beste produktet. Vi lærer mye og har spennende temauker. Elevene som reiser bor privat og får møte en vanlig familie der vi er. De får også med seg spennende ekskursjoner. Dette er virkelig skole og lære for livet.
Foto og tekst:Tore Berven 09.02.12
 
Bervi Gunnar Tore Berven Cinema Fantasia Gunnars Verksted Brunlanes Larvik Vestfold Norge Langgrill Mellomhagen Polen Hellas Ungdomsskole EU Danmark Hellas Italia England