Dette er bra, her bør ungene kunne få det godt.

Tekst og foto: Roy Myrland. 15/10-2007
Tagger:

Gamle Tanum ungdomsskole har stått i ventemodus noen år, Tirsdag 16 Oktober åpner Larvik kommune Veldre kulturbarnehage, avdeling Tanum,  i deler av bygningsmassen. Yngve Rakke laget denne reportasjen fra skolegården på Tanum, 1 Mars i år.

 Skapdører Foto.Roy Myrland

Luftig, velgjort, god plass og fargerikt er kortversjonen av å beskrive lokalene.

Barnehagepersonell Foto.Roy Myrland

Denne smilende, forventningsfulle, godt forberedte og faglig dyktige gjengen skal ta vare på og utvikle ungene som begynner i den nye barnehagen i de ombygde lokalene. De skal også la ungene få lov til å være unger, men viktigst er at de små skal få være trygge og ha det godt. Foran fra venstre. Torgunn Krog, Leder Hanne Arnesen Lillehagen, Kristin Nalum og Grethe Halle. Bak fra venstre. Hilde Karterud, Michelle Kragh Andersen og Lisbeth Strand

 

Barnehagen vil satse på å utnytte de lokale mulighetene som gis med en slik gunstig plassering i forhold til natur og kultur her ute på Neset. Estetikk (sansekunnskap, iflg. Wikipedia) vil være en viktig bærebjelke i tilbudet til de små her ute i skogkanten på Tanum. Kunst- og kulturmiljøet på Brunlaneset vil nok bli frekventert og brukt, og bli et viktig middel til å utvikle de små.

 

Barnehagen vil være åpen fra kl 07.00-17.00  5 dager i uka, og er en del av Larvik kommunes oppfølging av regjeringens satsning på full barnehage dekning .Lokalene på Tanum er innredet  for å kunne ta imot 40 unger ved full drift. Rommene er store og lyse , og med nye og (sikkert) riktige leker både ute og inne. Til og med masse blanke ark og nyspissa blyanter med farger var på plass.

På vennt Foto.Roy Myrland 

 Plasseringen er sentral og ”sikker”.  Trafikk humper, skog, og jorder gjør sitt til at dette ”Alkaida  reiret” kan bli et idylliskt og utviklende sted å være. Gratulerer til brukere, gratulerer til personalet og ikke minst, gratulerer til Larvik kommune for fornutig og god etterbruk av den gamle skolen.  

Høyt under taker Foto.Roy Myrland 

Aurora  fireogethalvår, Andrea 8 og Martine louise11 hadde god plass å boltre seg på mens de venta på at de voksne gjorde seg ferdig med finpussen i barnehagen.

 Skapdører Foto.Roy Myrland

Ps. Ordet ”Alkaida reir” er et laga og meget lokalt ord. Det er ment som et godhjerta og humoristisk velmenende ord, som beskrivelse av et  samlingssted for små barn som det er skikkelig liv, glede og LYD i !

Slik så det ut i forrige uke, klikk her

 Foto/tekst. Roy Myrland 15.10.07.