D/S Juno

D/S Juno ble bygget i 1886 ved Aker Mek.verksted for dampskipsselskapet »Juno» for dets rute på hovedstaden med 150 passasjerer, post og annet gods. 

DS Juno Holmestrand Vrak Båt Skip foto Rune A. Karlsen

Den seilte der i 22 år og ble da avløst av en større båt med plass for 250 passasjerer. Juno ble så overført til ruten på Drammen, og seilte der i nærmere 50 år. 

I 1938 ble dampmaskinen skiftet ut med dieselmotor. De siste driftsår kom den tilbake til Oslo-ruten inntil 1958 da den ble tatt ut av drift. 

Under opplag i Holtnesstøa sank den under isgang i 1962 og var et populært mål for amatørdykkere som foreslo heving og restaurering for drift. 

Den ble hevet i 2001 og landsatt i Drammen, men riksantikvaren frarådet restaurering og foreslo å ta vare på baugen med anker, ror og etcetra. 

Baugen ble restaurert og i 2005 ble den plassert på Hakan som sjø- og minnesmerke om fjordfarten i Holmestrand.

Juno 2 Foto Rune A. Karlsen

Baug vrak vrakdykking Juno Dampskip Drammen Holmestrand Oslo Foto Rune A. Karlsen

(Informasjon hentet fra informasjonstavle på stedet.)