Øyvind Hunskaar tildelt Senterpartiets hederstegn.

Tekst og foto: Olav Nordheim. 16/3-2015
Tagger: Politikk Senterparti Vestfold

Øyvind Hunskaar foto olav nordheim

I midten Øyvind Hunskaar som  nettopp har fått utmerkelsen av fylkesleder Kathrine Kleveland til venstre og fylkessekretær Arne Limkjær til høyre.

Tidligere Ordfører i Larvik Øyvind Hunskaar ble fredag tildelt Senterpartiets Hederstegn. Utmerkelsen gis for langvarig og særdeles fortjenestefull innsats for Sp. Øyvind Hunskaar var kommunestyrerepresentant i Larvik  fra 1988 til 2003. Ordfører i seks år fra 1994 til 1999. Larvik var da den folkerikeste kommunen i landet med Senterpartiordfører. Dessuten var han varaordfører i årene 1993 og 1994. Hunskaar er nå fylkestingsrepresentant på tolvte året fra 2003. Ved Stortingsvalget i 2001 var Hunskaar Vestfold SPs førstekandidat. I tillegg har Øyvind vært vararepresentant til sentralstyret i Sp fra 2003 til 2005.

 

Her er noen gode omtaler av Øyvind Hunskaar:

- Øyvind har en usedvanlig klar hjerne. Konsekvenser av et forslag ser han kjappere enn de fleste. Dette faktum, samt hans fenomenale hukommelse har framskaffet blussende kinn og mange grå hår hos hans politiske motstandere. Når han samtidig behersker satiren og sarkasmens kunst til langt over det behagelige har nok mange lett febrilsk etter det berømte hullet i bakken.

- Øyvind har strategiske og analytiske evner som har gitt uttelling i senterpartipolitikk langt utover det partiets representasjon i folkevalgte organer skulle tilsi.

- “Noen er mer politikere enn andre.” Dette er ment i den mest positive betydningen av ordet. Politikk er det muliges kunst. Der er Øyvind en ener.

 

Hedersbeviset ble utdelt på årsmøtet i Vestfold Sp 13. mars i Tønsberg. Utmerkelsen henger svært høyt og av nålevende er det kun Ragnar Bjerknes fra Re som innehar dette hedersbeviset i Vestfold.

Foto og tekst Olav Nordheim