Treschow må ingen ting lenger i denne saken!

Tekst og foto: Roy Myrland. 21/2-2008
Tagger: Treschow kultur historie

 

Båtvrakene som blei funnet i sommer på batteristranda er det ikke sikkert vi får se noe mere til. Betingelsene som ble stilt pålegger ikke Treschow kostnadene for noe mere enn det som er gjort til nå.

Slik så båtene ut

Slik antar man de to båtene så ut

Pål Nymoen fra Norsk sjøfartsmuseum og Arkeolog Charlotte Melsom holdt en spennende og informativ informasjon på Larvik museum Torsdag kveld. Mastemynt og andre funn blei vist fram (på bilder), og det blei også spekulert i om vrakene hadde vært en del av “trekanthandelen”. Denne handelen var det Grev Fredrik Gyldenløve som fikk istand da han hadde kjøpt gårder med malmforekomster i Arendalsområdet. Fra Larvik gikk så ferdigvare (kuler og kanoner) til København.

Bartemannflaskehals Foto Roy Myrland

Viktigste opplysningen torsdag kveld var kanskje den at båtvrakene er statens eindom, og vilkårene som Treschow måtte godta for å fortsette byggingen av Hotellet sitt i sommer, IKKE inneholder noen som helst krav eller pålegg om at Treschow skal betale for annet enn å få sikret og registrert funnene. Det betyr i klartekst at båtene går en relativt usikker framtid i møte... De ligger i et par sandhauger med noen lettpresenninger over seg i Sotinganes rike, rett oppafor brygga til Treschow..

Historie elite Foto Roy Myrland

Per Nyhus og Yngve Rakke fulgte nøye med, og var engasjerte tilhørere til fagfolket fra Norsk Sjøfartsmuseum. Charlotte Melsom og Pål Nymoen torsdag kveld. (Per Nyhus skal holde foredrag 2 ganger her på Neset til uka, sjekk hvaskjera siden)

Det å konservere båtene slik at de kan bli en tilgjengelig del av kulturarven vår er et kostbart, og tidkrevende prosjekt. Eventuell sekundær løsning er å legge vrakene i ferskvann!  Pål Nymoen fortalte at en slik løsning var brukt for en båt som var funnet i forbindelse med senketunnellen i Oslo. Det gamle vraket havnet i, og ligger nå i en kulp på Kongsberg!

Truls Røe i Larvik Museumsforening sier til paaneset.no at det er et bekymringsverdig scenario, men at det vil bli jobbet for å søke midler til å få tatt ordentlig vare på båtene.

"Aker Brygge syndromet" gjør at Pål Nymoen og Norsk Sjøfartsmuseum har mange vrak å henge i med. Det å bygge i eller ved sjøen er populært i Kongeriket for tiden. (Agnes er også et område som Pål Nymoen er engsjert i)

Pål Nymoen Foto Roy Myrland 

Tidligere saker du kanskje bør ta en titt på..

 Før og nå på Battersistranda. Klikk her.

FUNNENE! Klikk her.

Flytting av båt fra Batteristranda. Klikk her.

Sør i Ommane funnet. Klikk her

Foto/tekst. Roy Myrland 22.02.08